VVD wil meer ruimte voor baantje naast uitkering

Foto: Wolfgang Eckert/Pixabay

Als bijstandontvangers gaan werken naast hun uitkering, vergroot dat hun kans om financieel zelfstandig te worden. Vooral uitzendwerk blijkt een goede springplank. Dat zijn enkele conclusies uit een studie die onderzoekers van de Universiteit Utrecht onlangs publiceerden. VVD in Wijchen vraagt zich af hoe in de gemeente Wijchen het werken naast bijstand wordt gestimuleerd.

“Mensen die naast de bijstand werken, houden daar netto meestal niets aan over, omdat het loon weer van de uitkering af gaat”, zegt VVD-raadslid Roel Boumans. “Het onderzoek toont aan dat het positieve effect van meer financiële ruimte door werken teniet wordt gedaan door die korting. Gemeenten mogen in beperkte mate afwijken van het in mindering brengen van de extra inkomsten op de uitkering. Wordt hier in Wijchen gebruik van gemaakt, en zo ja hoe?”

VVD-raadslid Roel Boumans. Foto: VVD Wijchen

Grotere kans

In de studie is voor alle 28- tot 55-jarige bijstandontvangers uit januari 2010 (236.500 mensen) gekeken of zij binnen 48 maanden duurzaam financieel zelfstandig werden. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van geanonimiseerde administratieve gegevens, bijeengebracht door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van de onderzochten personen bleek 16 procent duurzaam financieel zelfstandig te worden. In bijna 8 procent van de waarnemingen werkten mensen naast hun bijstandsuitkering. Zij hebben een grotere kans hebben om duurzaam financieel zelfstandig te worden. Ten opzichte van de groep die niet werkt naast een uitkering is die kans vier maal zo groot.

Uitzendwerk

Kans op duurzame financiële zelfstandigheid, naar type arbeidsrelatie (ten opzichte van een referentiepersoon met de volgende kenmerken: 28 jarige man, laagopgeleid, autochtoon, geen arbeidservaring of eerdere bijstandontvangst). Bron: Universiteit Utrecht

De bevindingen wijzen erop dat werken naast een uitkering een springplank kan zijn (door de sociale contacten of aanvullende vaardigheden). De beste kan op werk is via uitzendwerk; dit effect werd eerder ook aangetroffen in Duits en Oostenrijks onderzoek. Ook wil de VVD weten hoe het college van burgemeester en wethouders staat tegenover samenwerking met uitzendbureaus om bijstandsontvangers aan werk te helpen.

“Het ministerie van Sociale Zaken heeft een handleiding opgesteld om switchen tussen werk en uitkering te versimpelen. Maar dit blijft lastig, omdat mensen soms te weinig en dan weer te veel geld binnenkrijgen. Dat moeten ze terugbetalen, wat weer tot schuldproblemen kan leiden”, zegt Boumans die van het college wil weten hoe de gemeente Wijchen hiermee omgaat.

 

 

Reacties