College: niet tegen kerncentrale, maar niet in Wijchen

Foto: Burghard Mohren/Pixabay

Het college van burgemeester en wethouders sluit kernenergie bij voorbaat niet uit als een mogelijkheid om op landelijk niveau de klimaatdoelen te halen. Een kerncentrale op Wijchens grondgebied komt er echter niet.

Dat heeft het college geantwoord op een brief van de provincie Gelderland van 9 april waarin aan alle Gelderse gemeenten drie vragen worden gesteld. De provincie werkt mee aan een onderzoek van de adviesorganisatie KPMG naar de mogelijkheid voor kerncentrales in Nederland. De kans bestaat dat de klimaatdoelen voor 2050 niet worden gehaald met alleen zonne- en windenergie.

Met de brief wil de provincie landelijk en lokaal de interesse peilen voor kernenergie en de bouw van een centrale op eigen grondgebied.

Klimaatdoelen

Het college van Wijchen sluit kernenergie niet uit als mogelijkheid om op landelijk niveau de klimaatdoelen te halen. Op de vraag of Wijchen een kerncentrale binnen de gemeentegrenzen ziet zitten, schrijven B en W kort en bondig: ‘Hiervoor bestaat geen belangstelling.’

Het college voegt eraan toe dat als het gaat om de belangstelling voor kernenergie in de landelijke energiemix wel als voorwaarde wordt gesteld dat dit niet ten koste mag gaan van de afspraken uit het Klimaatakkoord. ‘We gaan ervan uit dat afspraken ten aanzien van programma en middelen voor uitvoering van de Regionale Energie Strategieën, zonne- en/of windenergieprojecten en de warmtetransitie worden gerespecteerd.’

Zonneparken

Medio maart gaf het college zijn akkoord op RES 1.0. Dat staat voor Regionale Energie Strategie waarin elke energieregio zijn eigen keuzes beschrijft voor opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

De gemeente Wijchen draagt bij met bijna 30 hectare aan zonneparken verdeeld over de gemeente. Verder komen er 3 windturbines bij Bijsterhuizen. Deze zonneparken en windturbines leveren energie voor het jaarlijkse stroomverbruik van ongeveer 15.000 woningen. Dat zijn bijna alle woningen in de gemeente.

Zie ook:
Wijchen draagt steentje bij aan klimaatakkoord

 

Reacties