Gemeente pakt overlast hondenpoep aan

Foto: Thomas Wolter/Pixabay

De gemeente krijgt steeds vaker meldingen van overlast van hondenpoep die blijft liggen op plaatsen waar een opruimplicht geldt. Om hier iets aan te doen heeft de gemeente in de afgelopen weken op verschillende plaatsen de hondenuitlaatplaatsen verbeterd.

In de bebouwde kommen van Wijchen zijn speciaal voor honden terreinen ingericht. Dat zijn hondenluitlaatplaatsen, hondenuitlaatbermen, hondenlosloopvelden en hondenpoepafvalbakken. Op deze plaatsen en in de bermen mogen de honden en hun baasjes de hondenpoep laten liggen. Op alle andere plekken in de openbare ruimte moet de hondenpoep opgeruimd worden. Op deze kaart is te zien waar de terreinen, uitlaatstroken en hondenpoepafvalbakken in de gemeente Wijchen zijn.

Hondenterreinen in Wijchen

Betere voorzieningen

Om hier iets aan de hondenpoepoverlast te doen heeft de gemeente in de afgelopen weken op verschillende plaatsen de hondenuitlaatplaatsen verbeterd. Bij 32 locaties zijn de paden opgeknapt. Verder:

In Wijchen:

  • Klapstraat: hekwerk en poorten geplaatst
  • Westerdreef: hekwerk vervangen
  • Spoorzone: hekwerk en poorten geplaatst
  • Spoorzone: hondenspeelvoorzieningen gerealiseerd
  • Heilige Stoel 67e straat: hekwerk en poorten geplaatst
  • In Bergharen zijn aan de Dorsvlegel een hekwerk en poort geplaatst.

Op de planning staan nog in Wijchen:

  • Diepvoorde 13e straat: plaatsing hekwerk en poorten
  • Pauwstraat hondenlosloopveld: hekwerk plaatsen aan Pauwstraatzijde

Reacties