Pandeigenaren investeren samen in Wijchen Centrum

In het centrum van Wijchen start een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Een BIZ maakt het mogelijk dat alle pandeigenaren van winkels gezamenlijk investeren om het centrum aantrekkelijker te maken.

Het idee om een BIZ te starten komt van de Vereniging van Pandeigenaren Wijchen Centrum. In de afgelopen periode is hiervoor een draagvlakmeting gedaan. Hieruit blijkt dat 73 procent van de pandeigenaren vóór invoering van een BIZ is.

Breed draagvlak

Van de 139 uitgebrachte stemmen waren er 101 stemmen voor de invoering van een BIZ. Dit is voor de gemeente het signaal dat het doorgaat. De pandeigenaren blijven 5 jaar lang gezamenlijk investeren in het centrum van Wijchen.

Wethouder Economische zaken Nick Derks: “Ik ben erg blij met het brede draagvlak bij de pandeigenaren. Hierdoor ontstaat er meer investeringsvolume om Wijchen Centrum voor de toekomst aantrekkelijk te houden. Pandeigenaren, ondernemers en gemeente Wijchen moeten de schouders eronder zetten. Juist in deze onzekere coronaperiode waarin er veel te gebeuren staat voor de winkels en horeca.”

Aankleding

De pandeigenaren betalen elk jaar verplicht een bijdrage. Derks: “Bij een BIZ heb je straks geen freeriders meer, ondernemers die zich niet aangesloten hebben. Iedereen betaalt dus mee.” De gemeente zorgt via een heffing voor de inning van de bijdragen. Vervolgens krijgt de vereniging dit geld terug in de vorm van een subsidie. “Het komt dus weer ten goede aan het centrum; er komen meer mensen naar het centrum en dat trekt meer klanten.”

Dick Sommerdijk (links) voorzitter Stichting BIZ Pandeigenaren Wijchen Centrum, tekent de overeenkomst met wethouder Nick Derks namens de gemeente. Foto: Gemeente Wijchen

Van de subsidie verzorgen de pandeigenaren onder andere de feestverlichting in het centrum en zij zorgen ieder jaar voor een bloemrijke aankleding van het centrum. Daarnaast gaan ze ook aan de slag met verdere verfraaiing van panden en investeren in de geluidsinstallatie. Alle activiteiten die zij de komende jaren oppakken staan in een activiteitenprogramma. Elk jaar stemmen ze de voortgang en ideeën af met de gemeente en het Centrum Management Wijchen.

Groter budget

Voorzitter Stichting BIZ Pandeigenaren Wijchen Centrum Dick Sommerdijk: “Prachtig dat we na grote inzet van het nieuwe bestuur het vertrouwen van onze pandeigenaren hebben gewonnen. Met het grotere budget kunnen we naast de bestaande projecten ook nieuwe plannen aanpakken. Alles om het centrum nog aantrekkelijker te maken.”

Reacties