‘De zorgen en bezwaren nemen we heel serieus’

Foto: CIZO Communicatie

“Goed dat er nu eindelijk een uitspraak is van de hoogste rechter.” Dat zegt wethouder Geert Gerrits naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan voor Tussen Kasteel en Wijchens Meer.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaarde gisteren een deel van de bezwaren gegrond. Voor fase 1 van het plan (Europaplein) is het bestemmingsplan vernietigd. Het bestemmingsplan voor de andere 2 delen van het plan – Meeroever en de Bolster – staat nu wel vast.

“De suggestie van de Raad van State is om voor het vernietigde deel van het plan met een gedetailleerd bestemmingsplan te komen”, zegt Gerrits. De gemeente Wijchen gaat de uitspraak nu verder bestuderen.

Parkeercapaciteit

De Vereniging van Eigenaren van Appartementsrechten Winkelcentrum Marktpromenade Wijchen (VvE), Albert Heijn en een groep omwonenden waren het niet eens met het bestemmingsplan en zijn daartegen in beroep gegaan. De VvE en Albert Heijn zijn bang voor de bereikbaarheid en parkeercapaciteit rondom het winkelcentrum Marktpromenade aan het Europaplein. De omwonenden zijn bang voor aantasting van hun woon- en leefklimaat.

We vinden het van groot belang om met iedereen in gesprek te blijven

Wethouder Geert Gerrits. Foto: Gemeente Wijchen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het met de bezwaarmakers eens dat niet is gewaarborgd dat in het gebied voldoende parkeergelegenheid behouden blijft voor de in de buurt gelegen bedrijven en woningen.

Definitief ontwerp

“Inmiddels ligt er een voorlopig ontwerp voor het plangebied”, zegt Gerrits. “In de uitwerking naar een definitief ontwerp houden we rekening met de uitspraak van de Raad van State. En natuurlijk ook met de zorgen en belangen van de omwonenden en ondernemers.”

Passende oplossingen

Gerrits zegt teleurgesteld te zijn in de uitspraak, maar ziet als lichtpuntje dat 2 onderdelen wel zijn goedgekeurd: De Bolster en Meeroever. Daarnaast vindt Gerrits het positief dat door de uitspraak de wijze waarop met de omgeving wordt overlegd over de plannen, niet verandert.

“De zorgen en bezwaren die leven in Wijchen nemen we heel serieus. We vinden het van groot belang om met iedereen in gesprek te blijven en samen te zoeken naar passende oplossingen. Dit doen we al en we gaan hier natuurlijk mee verder. Er is een zorg en er ligt een duidelijke opdracht om daarmee aan de slag te gaan”, aldus wethouder Gerrits.

Zie ook:
Raad van State: deel TKWM bestemmingsplan opnieuw

Reacties