Kernachtig Wijchen: rattenoverlast Saltshof aanpakken

Foto: Gerhard G./Pixabay

Kernachtig Wijchen wil dat de gemeente in samenwerking met het waterschap iets doet aan de overlast van ratten in de wijk Saltshof in Wijchen. Met name de mensen die wonen aan de watergang langs de geluidswal Schoenaker en A326 hebben last van de beesten.

“Ondanks dat de ongediertebestrijder in opdracht van de gemeente Wijchen regelmatig actief is in de wijk blijven de inwoners veel overlast houden van ratten”, zegt raadslid Martijn Verharen van Kernachtig Wijchen. “Het bestrijden van ratten is een wettelijke verplichting van de gemeente en men dient indien nodig op te treden omdat ratten een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid.” Door veranderde wetgeving (milieu) is het steeds lastiger geworden om ratten te bestrijden, zegt Verharen. Daarom richt men zich steeds meer op het voorkómen van ratten door gebruik te maken van de IPM-methode. In Wijchen wordt de ongediertebestrijding  in opdracht van de gemeente uitgevoerd door firma Van Stippent uit Niftrik.

IPM-methode

In 2015 koos de rijksoverheid voor Integrated Pest Management (IPM) voor de bestrijding van ratten en muizen. Het doel van IPM is chemische middelen zo min mogelijk in te zetten door ratten- en muizenplagen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op medewerking van inwoners met afspraken over bijvoorbeeld het niet voeren van eenden en vogels, het schoonhouden van de eigen omgeving, vogelvoederplaatsen, volières, kippenhokken en dergelijke.

Kernachtig Wijchen-raadslid Martijn Verharen. Foto: Kernachtig Wijchen

Rond 2023 wordt de IPM-aanpak verplicht voor de bestrijding van ratten en muizen binnen en buiten gebouwen. Als preventieve maatregelen niet genoeg werken, kunnen bijvoorbeeld klapvallen worden ingezet. Pas daarna mogen de dieren worden bestreden met chemische middelen zoals anticoagulantia. Om anticoagulantia buiten te mogen gebruiken is een opleiding en een certificaat nodig.

Watergang

Verharen: “Omdat we in dit geval te maken hebben met een A-watergang is het waterschap ook een belangrijke speler in de preventie van rattenoverlast. De watergang grenst direct aan de tuinen van de omwonenden en een slecht onderhouden watergang is voor de rat een ideale verblijf- en nestelplaats. Daarom is het belangrijk dat het waterschap ook zijn verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor een goed onderhouden watergang.”

Kernachtig Wijchen wil dan ook van het college van burgemeester en wethouders weten of de gemeente de IPM-methode al gebruikt en of er inmiddels gesprekken zijn geweest met Waterschap Rivierenland.

Vooral langs langs de geluidswal bij de Schoenaker en A326 hebben bewoners van Saltshof last van ratten. Foto: Google Maps

Reacties

Cookieinstellingen