GGD vaccineert niet op scholen voortgezet onderwijs

Foto: Torsten Simon/Pixabay

Sinds enkele weken bestaat er volgens de GGD een misverstand dat er vanuit de GGD’en plannen zouden zijn om op scholen binnen het voortgezet onderwijs (vo) of hun pleinen te gaan vaccineren.

Zowel de GGD’en als de vo-scholen krijgen hierover veelvuldig vragen volgens de landelijke organisatie GGD/GHOR. De GGD’en zijn echter nooit van plan geweest om bijvoorbeeld prikbussen op schoolpleinen te plaatsen.

Keuze

Volgens GGD/GHOR komt het geregeld voor dat er contact is tussen een GGD en een vo-school. ‘Op verschillende scholen bestaat behoefte aan informatie over het coronavirus en hoe met dit virus om te gaan. De GGD’en delen graag kennis over het coronavirus en lichten toe welke rol testen en vaccineren hebben bij de bestrijding van de pandemie. Als GGD’en leerlingen kunnen ondersteunen om tot een weloverwogen keuze te komen om zich wel of niet te laten vaccineren, wordt kennis hierover desgevraagd gedeeld’, aldus GGD/GHOR op haar website.

Druk

Kinderen vanaf 12 jaar besluiten zelf of ze zich laten vaccineren of niet. Voordat tot een weloverwogen keuze wordt gekomen, wordt vanuit de GGD verwacht dat kinderen hierover in gesprek gaan met hun ouders. De GGD’en en de VO-raad distantiëren zich van iedere suggestie dat door hen druk op leerlingen wordt gelegd om zich te laten vaccineren buiten het zicht van ouders om, aldus GGD/GHOR.

 

Reacties

Cookieinstellingen