Plan voor twee seniorenwoningen Dorpsstraat Niftrik

De Dorpsstraat in Niftrik met rechts het perceel op nummer 2
De Dorpsstraat in Niftrik met rechts het perceel op nummer 2
Foto: Google Maps

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het ontwerpbestemmingsplan ‘Niftrik, Kerkstraat 4 en 6’ waardoor 2 seniorenwoningen kunnen worden gebouwd op het perceel van de Dorpsstraat 2 in Niftrik.

Al in augustus 2019 heeft de initiatiefnemer van dit kleinschalige particuliere woningbouwinitiatief (KPI) een principeverzoek ingediend met de vraag of de gemeente medewerking wil verlenen aan het realiseren van in eerste instantie 3 seniorenwoningen. Omdat dat niet mogelijk bleek, gaat het nu om 2 seniorenwoningen.

Woonvisie

Inmiddels heeft de initiatiefnemer alle noodzakelijke onderzoeken laten uitvoeren en staat instemming met het ontwerpbestemmingsplan niets meer in de weg, volgens B en W. De bouw van de woningen sluit volgens het college goed aan bij de behoefte van Wijchen en Niftrik zoals die is verwoord in de Woonvisie 2025 van de gemeente.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan zal 6 weken ter inzage komen te liggen. Als uiteindelijk de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het definitieve bestemmingsplan volgt opnieuw een periode van 6 weken waarin beroep kan worden aangetekend.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen