Bijeenkomst over Omgevingswet en jeugdhulp

Foto: CIZO Communicatie Wijchen

De Omgevingswet, visie evenementen, en bezuinigingen in de jeugdhulp zijn onderwerpen die op de agenda staan van de openbare digitale informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad die vanavond wordt gehouden. Deze is live te volgen via wijchen.nieuws.nl.

De Omgevingswet die op 1 juli 2022 wordt ingevoerd, betekent een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de leefomgeving (omgevingsrecht), door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. De wet betekent aanzienlijk minder regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.

Uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschillende malen uitgesteld. In juli 2017 werd de geplande datum van 1 juli 2019 uitgesteld; op 6 oktober 2017 werd bekend dat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding 1 januari 2021 zou zijn. Mede vanwege de coronacrisis in 2020 werd dit opnieuw met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Op 27 mei 2021 maakte de Rijksoverheid bekend dat de nieuwe datum 1 juli 2022 werd om het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte te geven om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

In de bijeenkomst vanavond komen na een korte introductie onder meer aan bod: participatie, adviesrecht en plan van aanpak Omgevingsvisie.

Jeugdhulp

Ook worden vanavond de uitkomsten van het onderzoek ‘Analyse en reflectie (voorgenomen) bezuinigingsmaatregelen jeugdhulp Wijchen’ gepresenteerd door het Verwey-Jonker Instituut. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de motie die in juni door de raad is aangenomen over het onderzoek naar de voorgestelde bezuinigingen die in de nota ‘betaalbaarheid goede zorg’ staan.

De informatiebijeenkomst die live te volgen is op wijchen.nieuws.nl begint om 19.30 uur en duurt tot 21.45 uur.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen