‘Gemeenten kunnen geld hondenbelasting niet missen’

Foto: Helena Sushitskaya/Pixabay

De gemeente Wijchen gebruikt de opbrengst van de hondenbelasting onder andere voor aanleg en onderhoud van uitlaatvoorzieningen en voor toezicht. De opbrengst van de hondenbelasting wordt echter bij veel gemeenten behalve voor het hondenbeleid ook gebruikt om andere posten te dekken, schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.

Gemeenten die nog hondenbelasting heffen, blijven dat doen omdat zij het geld niet kunnen missen, aldus de demissionair minister. Ollongren liet op verzoek van de Kamer de financiële gevolgen van een mogelijke afschaffing van rijkswege onderzoeken. Vorig jaar hief iets meer dan de helft van alle gemeenten (52 procent) nog hondenbelasting: 193. De totale opbrengst bedroeg toen 51 miljoen euro. Gemeenten zeggen dat afschaffing de lasten verzwaart voor inwoners die geen hond hebben. Hondenbelasting is voor de gemeenten overigens een bescheiden inkomstenbron. Slechts een half procent van alle heffingsopbrengsten komt uit de hondenbelasting.

Wijchen

Ieder jaar houdt de gemeente Wijchen huis-aan-huis controles om te zien of iedere hondenbezitter ook daadwerkelijk belasting betaalt. Wie zijn hond niet heeft aangemeld, riskeert een boete.

In Wijchen betaalt een hondenbezitter voor de eerste hond 78,95 euro; voor elke volgende hond is dat 145,10 euro. In Den Haag betaalt een hondeneigenaar in 2021 voor één hond 125,76 euro per jaar, op Vlieland 79,43 euro.

Gekeken naar de inkomsten aan hondenbelasting per inwoner, is dat voor Wijchen 8,06 euro (2020). Wijchen staat daarmee in de top 20 van de gemeenten met de hoogste hondenbelasting. Aan kop gaat Vlieland met 12,81 euro, gevolgd door Bussum met 10,92 euro.

Afschaffen

De laatste jaren zijn er steeds meer gemeenten die de heffing afschaffen. De handhaving zou te complex zijn en deze gemeenten vinden de hondenbelasting niet meer van deze tijd. Daarnaast wegen de inkomsten niet op tegen de kosten en willen gemeenten de lasten voor mensen met honden verlichten. In 2010 werd nog in 308 van de 431 gemeenten hondenbelasting geheven, in 2020 in 193 van de 355 gemeenten. Het percentage gemeenten die hondenbelasting heffen, is hiermee gedaald van 71 naar 54.

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tegen een totaalverbod. Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen of zij de belasting al dan niet willen heffen. De VNG, waarmee het Rijk ook in gesprek ging, vindt een landelijke ban onwenselijk. Het tast de financiële onafhankelijkheid (verder) aan. Volgens de VNG en het kabinet moet tijdens een bredere herziening van lokale heffingen gekeken worden naar de toekomst van de hondenbelasting. Maar ‘dat is aan een nieuw kabinet,’ aldus Ollongren.

Het Tweede Kamerdebat over de hondenbelasting werd in juni dit jaar gehouden naar aanleiding van een burgerinitiatief dat door 60.000 mensen werd ondertekend.

 

Reacties

Cookieinstellingen