‘Wijchen is ook de komende jaren financieel gezond’

Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash

De gemeente Wijchen staat er financieel goed voor, zegt wethouder Geert Gerrits. “We zijn financieel gezond; Wijchen heeft weinig schulden en voldoende reserves.” Er blijft volgens de gemeente voldoende ruimte om te investeren in de lokale samenleving.

Dat blijkt uit de Begroting 2022-2025 die het college van burgemeester en wethouders afgelopen week vaststelde. Op 11 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

Voldoende reserves

Wethouder financiën Geert Gerrits: “We staan er als Wijchen goed voor. Ondanks lastige opgaven zoals de kosten voor de jeugdzorg en de gevolgen van de coronacrisis zijn we financieel gezond. Wijchen heeft weinig schulden en voldoende reserves. We kunnen dus tegen een stootje en belangrijker, we kunnen blijven investeren in zaken die belangrijk zijn voor onze lokale samenleving. En dat tegen relatief lage lasten. Als wethouder financiën kijk ik met vertrouwen naar de toekomst van onze gemeente.”

Wethouder Geert Gerrits. Foto: Gemeente Wijchen

Sluitende begroting

De meerjarenbegroting 2022-2015 is sluitend en de lasten voor de inwoners veranderen nauwelijks. Wijchen blijft ook de komende jaren een van de goedkopere gemeenten in de regio.

“Belangrijk is dat we met deze begroting ruimte houden om te investeren in de samenleving. Denk aan de bouwplannen voor Tussen Kasteel en Wijchen Meer, Hart van Zuid, Wijchen West en Huurlingsedam, burgerinitiatieven op het gebied van sporten en bewegen, cameratoezicht in het centrum, jeugdzorg en regionale samenwerking op het gebied van woningbouw, economie, verkeer en energie. Natuurlijk blijven we wel alert op de financiële uitdagingen die we nog steeds hebben.”

Op koers

Met de nieuwe begroting behoudt Wijchen zijn huidige voorzieningenniveau zonder lastenstijging. En het college blijft volgens Gerrits op koers met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Iedereen doet mee’.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen