Deze week toekomsttafels in Bergharen en Wijchen

Foto: Gerd Altmann/Pixabay

Er worden deze week in Wijchen 2 zogenoemde toekomsttafels gehouden. De thema’s zijn leefomgeving en werken.

De eerste toekomsttafel was vorige week dinsdag en ging over wonen. De toekomsttafels worden gehouden in het kader van Wijchen2035 waarin de gemeente wil peilen hoe de inwoners over bepaalde onderwerpen denken, met het oog op de toekomst.

Leefomgeving

Op dinsdag 9 november is er een toekomsttafel rond het thema ‘leefomgeving’ waar gesproken wordt over groen in de woonomgeving, bereikbaarheid en voorzieningen, veiligheid en sociale verbondenheid. De bijeenkomst is in De Zandloper aan De Weem 1 in Bergharen en duurt van 19.00 tot 20.00 uur.

Werken

Op woensdag 10 november staat het thema ‘werken’ centraal. Het gaat onder meer over werken in de toekomst, de arbeidsmarkt en de aansluiting van het onderwijs , en bedrijfsterreinen. Deze bijeenkomst is in de Meshallen aan de Nieuweweg 240 in Wijchen en is van 19.00 tot 20.00 uur.

Komende weken

Er komen in de komende weken nog 3 bijeenkomsten gehouden over de thema’s duurzaamheid, zorg en welzijn, en samenwerken en dienstverlening. Belangstellenden kunnen zich via de website van de gemeente aanmelden voor de toekomsttafels.

 

Reacties

Cookieinstellingen