Subsidie gemeente voor controle coronatoegangsbewijs

Foto: Pixabay

De gemeente Wijchen heeft van het Rijk ruim 100.000 euro gekregen om organisaties tegemoet te komen in hun kosten van de controles op coronatoegangsbewijzen. Het is de bedoeling hiermee horecaondernemers, sportcentra, zwembaden, verenigingen, stichtingen en organisatoren van evenementen te steunen.

De rijksoverheid stelt vanaf 22 september 2021 voor vele locaties coronatoegangsbewijzen (CTB) verplicht. Dat zadelt horecaondernemers en organisatoren van evenementen op met onvoorziene extra kosten. Dat geldt ook voor theaters, bioscopen en verenigingen en stichtingen die sociaal culturele en sportactiviteiten organiseren.

Trots

De rijksbijdrage bedraagt 106.327 euro; de gemeente Wijchen zet daarvan 100.000 euro in om genoemde organisaties tegemoet te komen. Het restant van ruim 6.300 is voor onvoorziene zaken.

Burgemeester Marijke van Beek: “Om tot een goede subsidieregeling te komen hebben we gekeken naar gemeente Culemborg die een goede regeling heeft opgesteld. We hebben dat aangepast aan de Wijchense situatie en ik ben er trots op dat die regeling nu klaar is voor gebruik.”

De Meerval

Wethouder Paul Loermans is ook blij dat er nu een regeling is: “We hebben onlangs al een beveiligingsbedrijf moeten inschakelen voor zwembad De Meerval om coronatoegangsbewijzen te controleren omdat er bij het zwembad er geen capaciteit was om dat zelf te doen. Want het is nogal wat hoor, zo’n toegangscontrole.”

Geen verantwoording

De gemeente kiest voor een eenvoudige subsidieregeling. Organisaties kunnen voorafgaand aan hun activiteit of achteraf een aanvraag om vergoeding indienen. Aanvragers hoeven achteraf geen verantwoording af te leggen met bonnetjes. Het budget mag ook worden benut voor vrijwilligers, bijvoorbeeld gastheren en -vrouwen voor CTB-controles.

De rijksbijdrage is eenmalig te besteden vóór 2022. Als de gemeente de rijksbijdrage in 2021 niet besteedt, vervalt de aanspraak op deze gelden.

Voorwaarden

De gemeente vergoedt:

  • alleen kosten die gemaakt zijn in de periode 22 september-31 december 2021;
  • (loon-)kosten van werknemers, arbeidskrachten én vrijwilligers;
  • 80 procent van de kosten met een maximaal bedrag per uur. De eigen bijdrage is 20 procent;
  • 100 procent van de kosten aan de algemeen nut beogende organisaties zonder winstoogmerk;
  • nooit meer dan 2500 euro per aanvraag per maand of per evenement;
  • geen bedragen van 250 euro of minder per maand.

Organisaties kunne zich vanaf vandaag melden bij de gemeente; als zij voldoen aan de voorwaarden van de regeling krijgen zij een aanvraagformulier.

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen