Gemeente Wijchen ontbindt contract met Compass GGZ

Foto: Pixabay

Gemeente Wijchen en gemeente Nijmegen hebben namens 7 gemeenten in het Rijk van Nijmegen besloten hun contract met Compass GGZ, een aanbieder van zorg aan jongeren met met psychische problemen, te ontbinden. Reden hiervoor is dat Compass zich niet houdt aan de afspraken in het contract, waardoor de kwaliteit van de zorg in gevaar is.

Eerder stelde de Inspectie van gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het in Wijchen gevestigde Compass onder verscherpt toezicht vanwege zorgen over de kwaliteit van zorg. Dit verscherpt toezicht door de IGJ is onlangs uitgebreid vanwege geconstateerde tekortkomingen op dossiervoering en kwaliteit van zorg. Tijdens het onderzoek werden onder andere onrechtmatige declaraties ontdekt.

Compass GGZ is gevestigd aan de Havenweg in Wijchen, heeft locaties in onder meer Ledeacker, Lent, Nijmegen, Lent, Ledeacker en Sint Anthonis en doet zaken met meer dan 100 gemeenten en behandelt jaarlijks honderden cliënten. Het gaat om kinderen vanaf 4 jaar oud en jongeren en volwassenen met complexe psychische aandoeningen die moeilijk plaatsbaar zijn bij andere instellingen.

Niet betrouwbaar

Sinds 2018 heeft het Regionaal Meldpunt Zorg via verschillende kanalen 28 meldingen over mogelijke misstanden bij Compass ontvangen. Ook de gemeente Wijchen heeft in de afgelopen jaren signalen doorgegeven aan de inspectie. De afgelopen jaren zijn verschillende afspraken gemaakt met het bestuur, maar Compass is deze afspraken niet of onvoldoende nagekomen, heeft zich niet aan de contractuele afspraken met de gemeenten gehouden en kan niet aan de afspraken over verantwoording van zorg voldoen. Uit onderzoek is gebleken dat de zorg van onvoldoende kwaliteit is.

Overleden

Bestuurder Koos Föllings zou volgens onderzoeksplatform Follow the Money cliënten behandelen zonder te beschikken over de vereiste kwalificaties of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hij zou zich jarenlang ten onrechte voor psychotherapeut hebben uitgegeven, zo bleek uit het programma Pointer van de KRO-NCRV. Volgens Follow the Money is een van de cliënten die Föllings onder behandeling had zijn overleden. Compass maakte daar geen melding van bij de IGJ, wat verplicht is.

Huisarts

De cliënten en hun ouders worden door de gemeente Wijchen per brief geïnformeerd over het besluit om het contract te ontbinden. De ouders wordt geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts die hen eerder naar Compass heeft verwezen. In deze brief staat ook een telefoonnummer vermeld waar zij met vragen terechtkunnen. De gemeente ondersteunt de huisarts indien gewenst met het vinden van een geschikte vervolgbehandeling bij een andere gecontracteerde GGZ-partij. Voor spoedsituaties zijn hierover al afspraken met een andere aanbieder gemaakt.

Wijchense cliënten

Op dit moment ontvangen ongeveer 14 cliënten uit de regio Rijk van Nijmegen zorg van Compass. De gemeente Wijchen heeft een eigen contract met Compass. Er zijn ongeveer 16 Wijchense cliënten.

Volgens de gemeente dient het besluit ook een maatschappelijk belang. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid serieus door contracten te ontbinden als er misstanden zijn geconstateerd en niet binnen een afzienbare periode verbeterd’, aldus de gemeente.

Reacties

Cookieinstellingen