Marc Laeven bestuurslid van Waterschap Rivierenland

Marc Laeven
Foto: Waterschap Rivierenland

Marc Laeven volgt Hennie Roorda op als heemraad van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland (waar gemeente Wijchen onder valt).

Laeven is sinds 2018 lid van het algemeen bestuur van het waterschap als lid van de waterschapsfractie Water Natuurlijk.

Onderzoek

Laeven studeerde fysische geografie aan de Universiteit Utrecht en geohydrologie aan de Vrije Universiteit. Nadien was hij werkzaam in onderzoek, advisering en bij de overheid. Laeven bekleedde managementfuncties bij Kiwa, Commissie voor de m.e.r., Sweco en de gemeente Eindhoven.

Zeespiegelstijging

Roorda stopte met haar bestuurlijke werk bij het waterschap omdat ze als strategisch adviseur zeespiegelstijging en waterveiligheid aan de slag is gegaan bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen