Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Foto:

Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In enkele stembureaus in Wijchen kan al op maandag 14 en dinsdag 15 maart worden gestemd. In de aanloop naar deze verkiezingen stelt wijchen.nieuws.nl de 7 lijsttrekkers van de deelnemende partijen 7 vragen. Elke dag dag leest u de antwoorden van een lijsttrekker.

 

1. Welke 3 thema’s zullen de komende jaren spelen in Wijchen?

  1. “Bouwen met behoud van het dorpse. Dat betekent voor PvdA Wijchen  focus op betaalbare woningen en geen hoogbouw maar maximaal 5 bouwlagen.
  2. Zorg: Nu en voor later. Soms heeft u een steun in de rug nodig, wij zorgen ervoor dat de zorg dichtbij is. Mantelzorgers en vrijwilligers worden in Wijchen ondersteund als het nodig is. Eenzaamheid proberen wij te voorkomen of te verminderen; dat kan bijvoorbeeld door het aanschaffen van een hond waarvoor geen hondenbelasting meer betaald hoeft te worden.
  3. Klimaat: Nu of nooit. De aankomende 10 jaar zijn allesbepalend voor het klimaat. We kunnen hier nog iets aan doen. We gaan inzetten op het isoleren van woningen en bedrijven. En op het benutten van daken voor zonnepanelen.”

 

2. Wat is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor uw partij als thema de belangrijkste inzet?

“Iedereen doet mee en heeft gelijke kansen. Of het nu gaat over wonen, werk of zorg, op de PvdA kun je rekenen.”

 

3. In 2020 is een fusie met de gemeente Druten niet doorgegaan omdat er bij de bevolking te weinig draagvlak voor was. Moet Wijchen in de komende jaren nieuwe pogingen voor een samengaan ondernemen en zo ja, met welke gemeente?

“Op dit moment dient er eerst weer rust te komen op dit dossier. De argumenten waarom een fusie op lange termijn voordelen kan bieden zijn niet van de baan, maar er is op dit moment geen draagvlak. De komende periode zetten we in op verdere samenwerking in de regio.”

 

Titus Burgers. Foto: PvdA Wijchen

4. Klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn thema’s die steeds meer een rol spelen, ook politiek. Uw reactie op de stelling:

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen en inrichten wordt leidend voor alle vergunningen, transacties, en aanbestedingen binnen de gemeente.

“Gelukkig wel, en daar heeft PvdA Wijchen zich de laatste jaren flink voor ingezet. Volgens de klimaatburgemeester gaat er een groene golf door de Wijchense raad, wij durven te claimen dat wij daar samen met Natuur en Milieu Wijchen de aanjagers van zijn geweest.”

 

5. Er is een kloof tussen de politiek en de burger. Zeker de landelijke politiek staat ver van de burger af. Maar ook op gemeentelijk niveau is dat merkbaar. Hoe wilt uw partij die kloof dichten?

“Een kloof klinkt als negatief, maar in de realiteit hebben de meeste inwoners vertrouwen in de gekozen volksvertegenwoordigers. De inwoners van Wijchen weten de PvdA en de Wijchense politiek te vinden als het nodig is. Zie thema’s als Tussen Kasteel en Wijchens Meer, de voorgestelde fusie, het carillon, windprojecten et cetera. Als projecten concreet worden weten we elkaar te vinden!”

 

6. Even wat persoonlijke vragen. Waarom wilt u lijsttrekker zijn van uw partij en wie is voor u als politicus een voorbeeld?

“Het is een eer om lijsttrekker te mogen zijn. Ik ben dankbaar dat ik door de leden ben gekozen om lijstrekker te zijn. Ik wil samen bouwen met de leden van de PvdA Wijchen aan een partij die Wijchen socialer maakt en verantwoording neemt. Als lijsttrekker wil ik mijn visie uitdragen in mijn partij, in de raad en in het college. Daarnaast hou ik van het politieke ‘spel’. Discussiëren, draagvlak zoeken, verbinden en overtuigen.

Als u de vraag over een voorbeeld een week eerder had gesteld zou ik hem als volgt beantwoorden: Frans Timmermans, Eurocommissaris en PvdA-prominent. Frans Timmermans is inhoudelijk sterk en kan zijn ideeën prima verwoorden. Boven deze kwaliteiten is zijn zichtbare emotionele betrokkenheid hetgeen mij aantrekt. Vandaag zou ik antwoorden: Zelensky, president van de Oekraïne.”

 

7. Tot slot: wat wilt u de kiezers nog meegeven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen?

“We zien nu in de Oekraïne hoe er gevochten wordt om de democratie te behouden. Democratie is geen vanzelfsprekendheid, hiervoor moeten we nu en in de toekomst strijden. Ga stemmen op welke partij dan ook! Het is heel belangrijk dat de Wijchense gemeenteraad kan rekenen op uw steun en dat u betrokken bent bij het Wijchense gemeentebestuur. Als u stemt op PvdA Wijchen ben ik daar uiteraard extra blij mee.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen