Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Foto:

Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In enkele stembureaus in Wijchen kan al op maandag 14 en dinsdag 15 maart worden gestemd. In de aanloop naar deze verkiezingen stelt wijchen.nieuws.nl de 7 lijsttrekkers van de deelnemende partijen 7 vragen. Elke dag dag leest u de antwoorden van een lijsttrekker.

 

1. Welke 3 thema’s zullen de komende jaren spelen in Wijchen?

1. “De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. GroenLinks wil slim en maximaal gaan investeren in energiebesparing en het klein- en grootschalig opwekken van hernieuwbare, duurzame energie. Grondstoffen worden voortdurend en klimaatvriendelijk hergebruikt.
2. Wonen is een recht, ook voor starters en mensen met een lage en middeninkomens. Alle nieuwbouw wordt duurzaam en klimaatvriendelijk gebouwd en bestaat voor 35 procent uit sociale huurwoningen en voor 35 procent uit huur- en koopwoningen voor middeninkomens.
3. Armoede en kansenongelijkheid moeten met alle mogelijke middelen worden bestreden. GroenLinks Wijchen komt op voor alles wat waardevol en kwetsbaar is. Dit betekent een veilige en groene leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Ook betreft het goede en toegankelijke zorg en aandacht voor alles en voor iedereen die dat nodig heeft.”

 

2. Wat is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor uw partij als thema de belangrijkste inzet?

“Een eerlijke en voortvarende aanpak van de klimaatcrisis voor alle mensen, ook voor mensen met een kleine beurs. We maken een stappenplan met prestatieafspraken om in 2040 klimaatneutraal te zijn.”

 

3. In 2020 is een fusie met de gemeente Druten niet doorgegaan omdat er bij de bevolking te weinig draagvlak voor was. Moet Wijchen in de komende jaren nieuwe pogingen voor een samengaan ondernemen en zo ja, met welke gemeente?

“Door een goede regionale samenwerking is een fusie waarschijnlijk niet nodig. Op verschillende gebieden is regionale samenwerking belangrijk en zelfs onontkoombaar, zoals bij de (jeugd)zorg, het werkbedrijf, ICT, energietransitie, mobiliteit, woningbouw en veel milieumaatregelen. Dit vraagt om een college dat bereid is om naast de lokale belangen ook regionaal verantwoordelijkheid te nemen.”

 

Henry Tiemessen. Foto: GroenLinks Wijchen

4. Klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn thema’s die steeds meer een rol spelen, ook politiek. Uw reactie op de stelling:

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen en inrichten wordt leidend voor alle vergunningen, transacties, en aanbestedingen binnen de gemeente.

“De thema’s klimaatadaptatie en behoud van biodiversiteit spelen al geruime tijd en worden nu pas voorzichtig door het huidige college opgepakt. Bij de aanstaande, nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Wijchen krijgen duurzaamheid, een veilige, schone en groene leefomgeving, biodiversiteit en sociale opgaven op het gebied van zorg en wonen de hoogste prioriteit. Wijchen krijgt een groene en duurzame economie en de gemeente neemt hierin het voortouw.”

 

5. Er is een kloof tussen de politiek en de burger. Zeker de landelijke politiek staat ver van de burger af. Maar ook op gemeentelijk niveau is dat merkbaar. Hoe wilt uw partij die kloof dichten?

Iedere bewoner doet ertoe. GroenLinks Wijchen wil de afstand tussen de gemeente en haar burgers en andersom verkleinen door voortdurend met elkaar in gesprek te blijven via wijkberaad, leefbaarheidsgroepen, klankbordgroepen enzovoort. We willen een gemeente die haar inwoners vertrouwt en vroegtijdig meeneemt in haar plannen en beslissingen. De gemeente betrekt inwoners direct en actief bij de ontwikkeling van grotere ruimtelijke plannen onder andere via burgerberaden.”

 

6. Even wat persoonlijke vragen. Waarom wilt u lijsttrekker zijn van uw partij en wie is voor u als politicus een voorbeeld?

Het wordt hoog tijd dat de Wijchense kiezers het vakje achter de naam van een GroenLinks-kandidaat op het stemformulier kunnen vullen. De afgelopen jaren hebben enthousiaste leden heel hard gewerkt om de duurzame organisatie van GroenLinks Wijchen samen op te zetten. Nu is het dan eindelijk zover. We gaan met een flinke gevarieerde lijst van topkandidaten aan de verkiezingen deelnemen en ik heb het geluk dat ik de lijst mag aanvoeren.

Voor mij is een voorbeeld Jóhanna Sigurðardóttir, de voormalig premier van IJsland. Jóhanna, geboren 1942, was aanvankelijk stewardess en is sinds 1978 lid van het IJslands parlement. Ze heeft verschillende ministerposten bekleed en leidde IJsland in 2008 als premier door de enorme financiële crisis. Ze was verder de eerste openlijk homoseksuele regeringsleider ter wereld.”

 

7. Tot slot: wat wilt u de kiezers nog meegeven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen?

“We leven gelukkig in een vrij en democratisch land. Maak dus gebruik van je stemrecht. Dat kan in Nederland. Er zijn veel landen waar mensen dat graag zouden willen, maar niet mogen. GroenLinks Wijchen is de politieke partij die staat voor haalbare duurzame, eerlijke en sociale idealen. Voor een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken; waarin iedereen zichzelf kan zijn en kan werken en groeien. Voor een gemeente met levendige kernen en woonwijken. Een open, kansrijke en uitdagende samenleving, waarin iedereen meedoet, zich gezien en gewaardeerd voelt.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen