Meer voortijdige schoolverlaters in Wijchen

Foto: Pixabay

65 jongeren uit Wijchen hebben in het schooljaar 2020-2021 voortijdig het onderwijs verlaten. Daarvan waren 10 jongeren afkomstig uit het voortgezet onderwijs en 55 uit het mbo (middelbaar beroepsonderwijs).

Het aantal van 65 vroegtijdige schoolverlaters is meer dan in het schooljaar daarvoor. Deze stijging wordt landelijk in verband gebracht met de coronapandemie. Daarbij speelden verschillende factoren een rol.

Centraal examen

Mbo-scholen hebben de ruimte gekregen om sommige studenten langer in school te houden en niet uit te schrijven. Door het vervallen van het centraal examen 2020 zijn jongeren geslaagd en doorgestroomd naar het mbo die dat onder normale omstandigheden niet hadden gedaan. Sommige jongeren lijken alsnog te zijn uitgevallen.

Verkeerde studiekeuze

Een andere factor is dat er een toename is van het aantal jongeren dat een verkeerde studiekeuze heeft gemaakt, onder meer omdat open dagen anders of niet door konden gaan. Hierdoor kregen de studenten toch een minder goed beeld van de opleiding of kwamen verwachtingen niet uit.

Mentale problemen

Verder is een toename van mentale problemen bij studenten te zien. Het CBS heeft aangetoond dat er een duidelijk verband bestaat tussen het hebben van psychische problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten. Er zijn sterke aanwijzingen dat mentale problematiek door de crisis is aangewakkerd. Veel onderwijs moest op afstand plaatsvinden wat leidde tot onder andere meer motivatieproblemen, eenzaamheid en slaapproblemen.

Werken

Bij een groeiende economie wordt werken, als alternatief voor een opleiding, aantrekkelijker. Er kan dan ongediplomeerde uitstroom naar werk plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk in welke mate dit echt een verklaring is voor het vroegtijdig schoolverlaten.

Het percentage vroegtijdige schoolverlaters in het Rijk van Nijmegen is 1,86 procent; dat is exact in lijn met het landelijke percentage.

Reacties

Cookieinstellingen