PvdA: welke hulp biedt gemeente bij betalingsprobleem?

Foto: Pixabay

Er zijn te grote verschillen in de moeite die gemeenten doen om burgers met financiële problemen te bereiken. Dit constateert de nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport ‘Hoe eerder, hoe beter’, over vroegsignalering van schulden door gemeenten. PvdA Wijchen wil weten hoe het staat in deze gemeente.

“Iedere burger in Nederland, ongeacht in welke gemeente hij of zij woont, verdient het om bereikt en geholpen te worden bij dreigende problematische schulden”, aldus de ombudsman.

Het duurt gemiddeld 5 jaar voordat iemand met schulden zelf bij zijn of haar gemeente aanklopt voor hulp. Tegen die tijd is de schuld vaak opgelopen tot gemiddeld 40.000 euro per persoon, met in veel gevallen wel 15 schuldeisers.

Nieuwe wet

Gemeenten zijn daarom sinds januari 2021 verplicht om inwoners met schulden proactief hulp aan te bieden. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt echter door de diverse gemeenten op verschillende manieren ingevuld.

Raadslid Titus Burgers (PvdA). Foto: gemeente Wijchen

“PvdA Wijchen wil van het college van burgmeester en wethouders weten hoe vaak er op basis van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening hulp is aangeboden, op welke manieren en met welke resultaat”, zegt PvdA-raadslid Titus Burgers.

Contact opnemen

Vanuit de aanpak ‘vroegsignalering’ geven onder meer verhuurders, zorgverzekeraars, energiebedrijven en waterbedrijven betalingsachterstanden van een klant door aan de gemeente. Zo komt iemand met dreigende schulden al na een paar maanden in beeld.

De gemeente Wijchen neemt dan contact met mensen op om snel te kunnen helpen. Iedere inwoner, waarvan de gemeente een bericht krijgt over een betaalachterstand, krijgt een sms, e-mail of brief. Daarin staat hoe de gemeente kan helpen. Als er meerdere achterstanden zijn , wordt ook telefonisch contact opgenomen om hulp aan te bieden.

Actief op huisbezoek

Ook kan het zijn dat mensen van de gemeente Wijchen op huisbezoek gaan om hulp aan te bieden. “We vragen ons af of de gemeente actief op huisbezoek gaat en op welke manier er contact wordt onderhouden met de betrokkenen”, zegt Burgers.

“Ook hebben we de vraag of de Wijchense invulling van de wet in de afgelopen jaren is geëvalueerd. Indien dat het geval is, wat zijn dan de uitkomsten van de evaluatie?”, aldus Burgers.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen