Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 6 – 6 februari 2019

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Snoeien platanen Ringlaan, Meld signalen van ondermijning en aangevraagde/verleende vergunningen

Snoeien platanen Ringlaan
Maandag 11 februari beginnen we met het snoeien van de platanen langs de Ringlaan. Ieder jaar knotten we 25% van alle platanen langs deze weg. Wij zijn hier ongeveer twee weken mee bezig. In deze periode kunnen bewoners enige overlast ondervinden van de snoeiwerkzaamheden. We zorgen er in ieder geval voor dat het snoeiafval en de materialen voor de weekenden weer opgeruimd zijn. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden vragen wij u om de parkeerplaatsen die grenzen aan de platanen vrij te houden. Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met wijkbeheerder Johan van Wichen via telefoonnummer (024) 751 71 11.

Meld signalen van ondermijning
Wist u dat zogeheten ondermijnende criminaliteit steeds vaker voorkomt? Criminelen hebben namelijk vaak andere mensen nodig om hun criminele zaakjes uit te voeren. Zij verdienen hiermee veel geld op een oneerlijke manier. Onze samenleving wordt hierdoor flink verzwakt. Als gemeente en politie willen wij dat voorkomen. Daarom vragen wij aan u om verdachte zaken te melden.
Vaak is het zo dat u pas iets merkt als u er vaker naar kijkt. Wat kunnen signalen van ondermijning zijn?

 • Een winkel om de hoek waar vrijwel nooit klanten komen
 • Bestelbusjes die op de meest vreemde tijdstippen met tal van spullen worden in- en uitgeladen.
 • Een zolderverdieping in uw straat waar ’s nachts altijd licht brandt.
 • De buurman die zijn ramen in huis al maanden lang heeft afgeplakt.
 • Iemand met een laag inkomen die exotische vakanties boekt en in dure auto’s rijdt.

Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld dit dan bij de gemeente of bij de politie. Wilt u niet dat uw naam bekend wordt? Dan kunt u een anonieme melding doen via 0800 7000. Als haast geboden is belt u natuurlijk meteen met 112.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieumelding

 • Sint Jorispad 41, Wijchen (eindbrief beoordeling activiteitenbesluit milieubeheer).

Besluit buiten behandeling stellen Milieu aanvraag

 • Bijsterhuizen 3140, Wijchen (veranderen werking inrichting, artikel 2.1, eerste lid onder e, sub 2 juncto artikel 3.10, derde lid Wabo milieu neutrale verandering).

Ontwerpbesluit gebruiksmelding

 • Houtsestraat 12C, Balgoij (brandveilig gebruik gebouw).

Ontvangen sloopmeldingen

 • Molenweg 57, Bergharen (woonhuis).
 • Pieter Zeemanstraat 31A, Wijchen (bedrijfspand).

Kappen

 • Markt bij nr. 15, Wijchen (1 leiplataan).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Blauwe Hof 4404, Wijchen (bouw schuur en luifel).
 • Kasteellaan 104, Wijchen (kap boom).
 • Mulder 15, Wijchen (maken deur, zijkant woning).
 • Vormersweg 20, Wijchen (verhogen dak, plaatsen dakkapellen, voor- en achterkant woning).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Elckerlycweg 1, 6602HJ Wijchen (bouw overkapping en afwijken bestemmingsplan, bouwvlak).
 • Gagelvenseweg 22A, Wijchen (bouw bedrijfsloods).
 • Kronenland 1202, Wijchen (bouw dakkapel).
 • Korenbloemstraat 11, Wijchen (bouw bijgebouw en erfafscheiding).
 • Valendrieseweg 91, Wijchen (maken uitrit).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Celsiusstraat ongenummerd bij nr. 32, Wijchen (bouw bedrijfspand).

 

Reacties

article
87331
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 6 – 6 februari 2019
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Snoeien platanen Ringlaan, Meld signalen van ondermijning en
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20190206/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-52/
2019-02-06T15:00:05+00:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten