Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 20 – 15 mei 2019

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Ganzen in Wijchen, Start aanleg gesponsorde rotonde Vijverlaan – Nieuweweg, Veteranenbijeenkomst, Burenruzie voorkomen, Vragenlijst: Iedereen doet mee en aangevraagde/verleende vergunningen

Veteranenbijeenkomst

Zaterdag 22 juni organiseert de gemeente Wijchen weer een veteranenbijeenkomst voor alle veteranen die in de gemeente Wijchen wonen. De bijeenkomst is dit jaar in Kasteel Wijchen. Ons gemeentebestuur wil hiermee zijn respect, erkenning en waardering kenbaar maken aan alle veteranen in onze gemeente.
Via het Veteraneninstituut krijgen wij de gegevens van onze veteranen. Zij hebben allemaal persoonlijk een uitnodiging ontvangen.
Uitnodiging of meer informatie ontvangen?
U bent veteraan maar u heeft geen uitnodiging ontvangen? En u wilt wel aanwezig zijn bij de bijeenkomst? Of wilt u meer informatie over de Wijchense Veteranendag? Neem dan contact op met Tanja Bruins en stuur naar [email protected] een e-mail. Zij informeert u graag.

Burenruzie voorkomen
Iedereen kent het wel, die kleine irritaties tussen buren. Meestal gaat het om situaties die te ver voeren om justitie of politie in te schakelen. Waar mensen dicht op elkaar wonen, kunnen ruzies of conflicten ontstaan. Vaak spelen niet uitgesproken verwachtingen daar een rol in. U heeft uw buren hierop aangesproken maar dat helpt niet. Zo’n probleem kan gemakkelijk uit de hand lopen. Een irritatie wordt dan een dagelijkse ergernis en kan veel energie kosten.
Komt u er samen niet uit? Dan kunt u hulp vragen.

 • Overlast in de openbare ruimte kunt u melden bij de gemeente 024 751 71 11 of op de MijnGemeente app.
 • Als u er samen uit wilt komen, is dat het begin van een oplossing. Buren of wijkbewoners met een lastige situatie of conflict kunnen dit zelf bij Buurtbemiddeling melden via telefoonnummer 024 641 84 59.
 • Ervaart u acute overlast die niet levensbedreigend of spoedeisend is? Meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900 88 44. Loopt de situatie uit de hand of is de overlast dusdanig dat elke seconde telt? Bel dan direct 112.

De wijkagent is het aanspreekpunt van de politie in uw buurt. En kan u tips geven over hoe om te gaan met situaties van overlast. In de gemeente Wijchen zijn vijf wijkagenten actief: Henry van Galen (Wijchen Centrum), Hanneke Arts (Wijchen Noord), Etienne Fontein (Wijchen bedrijventerrein en Woezik), Freek Kleinschiphorst (Wijchen Zuid) en Gerrie van Doorn (Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur, Niftrik). U kunt hen bereiken via telefoonnummer 0900 88 44. U kunt ook op www.politie.nl een contactformulier invullen.

Vragenlijst: Iedereen doet mee
Wij willen wij dat iedereen in onze gemeente mee kan doen, met of zonder beperking. Om dat te bereiken, vragen wij uw mening. Wij willen weten wat volgens ú belangrijk is om mee te kunnen doen in onze samenleving. Of het nu gaat om vervoer, werk, zorg of vrije tijd. Daarvoor hebben wij een korte vragenlijst opgesteld. Vult u deze voor ons in?
Deze week ontvangen een aantal huishoudens deze vragenlijst in de brievenbus. Wij hebben deze huishoudens willekeurig gekozen. Heeft u na deze week geen brief ontvangen, maar wilt u toch de vragenlijst invullen? Dat kan! Op www.wijchen.nl/iedereendoetmee vindt u de vragenlijst.
Onder alle inzenders verloten wij vijf VVV-bonnen van € 25,-.

Ganzen in Wijchen
Op veel plaatsen in de gemeente Wijchen leven ganzen in grote of kleine groepen. Veel inwoners vinden dit mooi en genieten hiervan. Maar soms zorgen de ganzen ook voor overlast door dreigend gedrag of poep op wandelpaden. We willen hinder zoveel mogelijk voorkomen. Daarom nemen we dit jaar de eerste stappen om de groepen ganzen beter te kunnen sturen.
Groepen ganzen sturen: anders maaien terreinen
Om de groepen ganzen beter te kunnen sturen gaan we enkele terreinen op een andere manier maaien. Dit is een proef en doen we omdat uit artikelen blijkt dat ganzen niet houden van ruiger gras. Zo kunnen we zien of dit in de Wijchense situatie ook een goede aanpak is om de groepen ganzen te sturen. Bij het bepalen van deze terreinen hebben wij gekeken waar ganzen nu aanwezig zijn.
Deze terreinen zijn:

 • Bij de Aalsburg en De Ververt tussen het pad en de oever van het Wijchens Meer. Deze locaties worden in juni niet meer gemaaid. Daarmee gaat deze strook natuurlijk gras van 2x maaien naar 1x maaien in de maand september.
 • Bij Blauwe Hof 75e straat ongeveer de helft van het grasveld tussen het pad en de achtertuinen. Het gras maaien we hier niet meer als gazon maar 1x in de maand september als natuurlijk gras.

Voorkom overlast
De ganzen hebben nu jongen die ze natuurlijk willen beschermen. Daarom reageren ze agressiever als ze zich bedreigd voelen. Die reacties kunt u beperken of voorkomen. Voer de ganzen niet en houdt zoveel mogelijk afstand als u langs de ganzen wandelt of fietst.

Start aanleg gesponsorde rotonde Vijverlaan – Nieuweweg
In de week van 13 mei start het bedrijf De Eerste Stap met de aanleg van de inrichting van de rotonde Vijverlaan –Nieuweweg. Dit bedrijf sponsort de vijftiende rotonde in Wijchen voor tien jaar. In 2019 sponsoren diverse bedrijven nog twee rotondes en gaan deze inrichten.
Wilt u ook een rotonde sponsoren?
Er zijn nog drie rotondes beschikbaar voor sponsoring. Voor een klein bedrag kunt u de rotonde inrichten en daarmee véél bekendheid geven aan uw bedrijf. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van sponsoring van een rotonde in de gemeente Wijchen? Neem dan contact op met Patricia van Wolferen via telefoonnummer 088 432 72 29.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.

Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieumeldingen

 • ’t Blok 1, Bergharen (veranderen bedrijf).
 • Campuslaan 6, Wijchen (veranderen bedrijf, ’t Mozaïek).

Kennisgeving definitieve besluit omgevingsvergunning Milieu

 • Wezelsedijk 36, Wijchen (sloop rundveestal, bouw nieuwe jongveestal bij melkveehouderij. Hierdoor verandert het aantal dieren).

Extra informatieavond bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer
Het Bestemmingsplan voor het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer ligt nog tot en met 12 juni ter inzage. Wegens grote belangstelling organiseren we een derde informatieavond.
Op dinsdag 21 mei is er een extra informatiebijeenkomst over het globale bestemmingsplan, in het kasteel van Wijchen. De avond begint om 18.45 uur met een inloop en om 19.00 uur starten we met het inhoudelijke deel van de avond.
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden.
Stuur een e-mail naar [email protected] Geef in de e-mail aan:

 • Met hoeveel personen u komt;
 • Uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Het is belangrijk dat u zich aanmeldt omdat we maar een beperkt aantal personen tegelijk kunnen ontvangen.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via [email protected]. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.CTRTKWM-OW01.
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze is zes weken en is 2 mei 2019 gestart. Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Slopen

 • Elsland 1422, Wijchen (weghalen asbest golfplaten).

Kappen

 • Leostraat, voor nr 20 tot en met32, Alverna (12 gleditia’s).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Copernicusstraat 21, Wijchen (bouw loods).
 • de Gamert 2510, Wijchen (bouw woning).
 • Hoeveweg 3, Balgoij (bouw berging met overkapping na sloop tuinhuis).
 • Homberg kadastraal sectie L nr.4180, Wijchen (plaatsen antennemast telecommunicatie).
 • Mandenmaker 9, Wijchen (bouw tuinhuis).
 • Schaarsestraat 7, Bergharen (bouw schuur na sloop opstallen, uitbreiden huisvesting seizoenarbeiders in loods).

Verleende omgevingsvergunningen

 • de Geer 1206, Wijchen (plaatsen dakkapel, achterkant woning).
 • den Berg 5, Wijchen (uitbreiden woning).
 • Gagelvenseweg 12, Wijchen (bouw overkapping).
 • Hoeveweg 3, Balgoij (afwijken bestemming, berging met overkapping).
 • Koekoekstraat 1, Wijchen (bouw aanbouw).
 • Laantje 6, Wijchen (bouw fietsenstalling).

Verleende omgevingsvergunning Uitgebreid
Bijsterhuizen 3142, Wijchen (oprichten milieu inrichting, afwijken bestemming).

 

Reacties