Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 21 – 22 mei 2019

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Wat vindt u van onze afvalinzameling?, Gesponsorde rotonde Balgoijseweg – Zuiderdreef door de eerste stap, Huldiging kampioensteams door gemeentebestuur, Hemelvaartsdag gesloten en Taxusafval inzamelen voor de strijd tegen kanker.

Wat vindt u van onze afvalinzameling?
Wij vinden het belangrijk dat we goed met ons huishoudelijk afval omgaan. Daarbij houden we rekening met drie dingen: dat we onze inwoners zo goed mogelijk van dienst zijn, dat we de kosten zo laag mogelijk houden en dat afval zo goed mogelijk gescheiden wordt. Zo blijft er zo weinig mogelijk restafval over. We doen al een heleboel en zijn een heel eind op weg.
Vul de vragenlijst in
Maar we willen kijken wat er nog beter kan. Hoe zorgen we ervoor dat er nog minder restafval overblijft? En hoe kunnen we ons afval nóg beter scheiden? Wilt u ons daarbij helpen en een korte vragenlijst invullen? Op www.wijchen.nl/vragenlijstafval vindt u de vragen. Het beantwoorden kost u ongeveer 5 minuten. Onder alle inzenders verloten wij drie VVV-bonnen van €10,-. Uw antwoorden gebruiken wij bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleid.

Huldiging kampioensteams door gemeentebestuur
Op zondag 30 juni aanstaande vindt in het centrum van Wijchen het evenement Wijchen Sportief plaats. Dit wordt georganiseerd door Beleef Wijchen. Tijdens dit evenement huldigen we alle kampioensteams in de gemeente Wijchen. Burgemeester Hans Verheijen en de wethouder van sport Paul Loermans begroeten de kampioensteams van het seizoen 2018-2019 om 16.30 uur op de markt. Iedereen is van harte welkom om de Wijchense kampioenen toe te juichen!
Wie komen in aanmerking?
Elk hoogste dames- en/of herenteam dat in het afgelopen competitieseizoen kampioen is geworden, komt in aanmerking voor de huldiging. Dus dames 1 en/of heren 1. Ongeacht welke klasse of divisie. En van iedere sportvereniging in de gemeente Wijchen.
Ben jij ook kampioen geworden?
De uitnodigingen naar de kampioensteams die bij ons bekend zijn, hebben we al verstuurd. Geen uitnodiging gehad, maar wel kampioen geworden met je team? Neem dan contact op met Tanja Bruins via [email protected] of 088 432 71 33.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over Wijchen Sportief? Kijk dan op de facebookpagina van Beleef Wijchen.

Meldpunt Bijzondere zorg
Uw buurvrouw doolt ’s avonds op straat rond. Niet warm genoeg gekleed. U ziet bij de supermarkt waar u vaak komt altijd een man op een bankje zitten. Hij ziet er vervuild uit en praat in zichzelf. Allemaal voorbeelden van verward gedrag. Soms zorgen deze mensen voor overlast op openbare plekken. Vaak is acute hulp (nog) niet nodig. In dat geval kan de persoon die verward gedrag vertoont, aangemeld worden bij het Meldpunt Bijzondere Zorg. Als inwoner kunt u daar ook een melding doen. Op www.ggdgelderlandzuid.nl/mbz vindt u meer informatie.

Hemelvaartsdag gesloten
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, zijn het Huis van de gemeente, de gemeentewerf en het Sociaal Wijkteam gesloten. Het Sociaal Wijkteam, locatie Noorderlicht in Bergharen is vrijdag 31 mei ook gesloten.

Andere ophaaldagen afval
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, haalt Dar geen afval op. Op deze feestdag is de milieustraat gesloten. Dar haalt uw afval een andere dag op dan u gewend bent. Kijk voor meer informatie op www.dar.nl/afvalwijzer of in de Dar app. U kunt ook contact opnemen met Dar via [email protected] of telefoonnummer 024 371 60 00.

Taxusafval inzamelen voor de strijd tegen kanker
De gemeente Wijchen laat al jaren het gemeentelijk snoeiafval van taxus inzamelen. Dit snoeiafval wordt gebruikt voor een medicijn tegen kanker. Ook onze inwoners kunnen taxussnoeisel inzamelen en bijdragen aan het initiatief voor de strijd tegen kanker. Taxus Taxi haalt gratis taxussnoeisel bij u op. De inzameling van taxussnoeisel vindt ieder jaar in de periode van 15 mei tot en met 15 oktober plaats. Op www.taxustaxi.nl vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden

Gesponsorde rotonde Balgoijseweg – Zuiderdreef
Deze week is gestart met de inrichting van de door De Eerste Stap gesponsorde rotonde. Dit bedrijf gaat de vijftiende rotonde in Wijchen inrichten en sponsort deze rotonde de komende drie jaar. Naar verwachting sponsoren verschillende bedrijven het komend jaar nóg twee rotondes.
Wilt u ook een rotonde sponsoren?
Er zijn nog drie rotondes beschikbaar voor sponsoring. Voor een klein bedrag kunt u de rotonde inrichten en daarmee véél bekendheid geven aan uw bedrijf. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van sponsoring van een rotonde in de gemeente Wijchen? Dan kunt u contact opnemen met Patricia van Wolferen via telefoonnummer 088 432 72 29.

Vragenlijst: Iedereen doet mee
Wij willen dat iedereen in onze gemeente mee kan doen, met of zonder beperking. Om dat te bereiken, vragen wij uw mening. Wij willen weten wat volgens ú belangrijk is om mee te kunnen doen in onze samenleving. Of het nu gaat om vervoer, werk, zorg of vrije tijd. Daarvoor hebben wij een korte vragenlijst opgesteld. Vult u deze voor ons in?
Iedereen kan de vragen invullen
Een aantal huishoudens heeft deze vragenlijst in de brievenbus gehad. Wij hebben deze huishoudens willekeurig gekozen. Heeft u nog geen brief ontvangen, maar wilt u toch de vragenlijst invullen? Dat kan! Op www.wijchen.nl/iedereendoetmee vindt u de vragenlijst. Onder alle inzenders verloten wij vijf VVV-bonnen van € 25,-.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Nieuwe regelingen

 • Concept huisvestingsverordening Wijchen.

Vastgesteld bestemmingsplan Bijsterhuizen, eerste correctieve herziening,
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 april 2019 het bestemmingsplan “Bijsterhuizen, eerste correctieve herziening” heeft vastgesteld. Het plan voorziet in een aanpassing van de bouw- en gebruiksregels van het bestemmingsplan in het kader van een meer doelmatig gebruik van het bedrijventerrein. Het plangebied ligt ten noorden van de kern Wijchen en grenst aan de gemeente Nijmegen.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak bereikbaar via 024 751 11 11 van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Of stuur via [email protected] een bericht. Het bestemmingsplan is ook via www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar. Het nummer is NL.IMRO.0296.BTBHbijsterhCorr1-VGBP voor identificatie.
Beroep
De termijn voor het instellen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit is zes weken en start op 23 mei 2019. Tijdens deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich op tijd met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Ontvangen gebruiksmelding

 • Oosterweg 189, Wijchen (1 overnachting, 27 mei 2019).

Ontvangen sloopmeldingen

 • Liendensedijk 1, Batenburg (verschillende opstallen).
 • Puitsestraat 1, Leur (deel bijgebouw).
 • Torenstraat 16 A, Balgoij (berging).

Verleende APV vergunning/bijzondere wetten

 • Weg door de Berendonck ongenummerd, (evenementenvergunning, geluidsontheffing, besluit tijdelijke verkeersmaatregelen, vergunning voorwerpen op openbare plaats en ontheffing drank en horeca wet) Emporium 2019, verleend en verzonden 9 mei 2019.

Kappen

 • Kraaienberg 7313, Wijchen (1 eik).
 • Heilige Stoel bij 6722, Wijchen (1 eik).
 • Herenstraat 23, Wijchen (2 beuken).
 • De Ververt 1560, Wijchen (1 berk).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Aalsburg 1201, Wijchen (bouw overkapping).
 • Aalsburg 1916, Wijchen (uitbreiden schuur, bouw overkapping).
 • de Gamert 2427, Wijchen (bouw woning).
 • Elzendweg ongenummerd bij 12, Bergharen (bouw 2 woningen onder 1 kap met bergingen).
 • Geitweg 2, Wijchen (legaliseren deel schutting en bouw schuur).
 • Sleedoornweg ongenummerd (volkstuinen), Wijchen, (plaatsen tuinhuis).
 • Torenstraat 16 A, Balgoij (bouw kapschuur, hooischelf).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Herenstraat 17, Wijchen (bouwkundig veranderen brandcompartimenten).

Verleende omgevingsvergunningen

 • ’t Blok 1, Bergharen (bouw zoldervloer en tussenwand).
 • Copernicusstraat 21, Wijchen (aanleg uitweg).
 • Diepvoorde 1247, Wijchen (legaliseren airco).
 • Elsland 1515, Wijchen (plaatsen dakkapel).
 • Groenestraat 15 A, Wijchen (bouw loods).
 • Kasteellaan 1A, Wijchen (veranderen kozijnen).
 • Leurseweg 10, Wijchen (bouw schuilstal).

 

Reacties