Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 22 – 29 mei 2019

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Hoe is het met uw Energielabel?. Caravan, camper of vouwwagen voor de deur: mag dat?, Zomerinzameling gft start vanaf 3 juni en aangevraagde/verleende vergunningen

Hoe is het met uw Energielabel?
Het afgelopen koude seizoen is de periode waarin we de zwakke plekken in onze woningen merken: optrekkende kou en tocht. Een goed voornemen is om, vóór de volgende winter, maatregelen te nemen. Veel van die maatregelen horen bij het onderhoud. Zoals het dichten van kieren en naden, onderhoud aan deuren, ramen en kozijnen, ventilatieroosters en dergelijke. U kunt heel wat energie besparen én meteen het comfort in uw huis verbeteren. Voor veel energiebesparende maatregelen, ook voor zonnepanelen, kunt u een Duurzaamheidslening krijgen: dit is een financiering door uw gemeente tegen een lage rente van 1.6%.
Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact op met Loket Duurzaam Wonen Plus. U kunt iedere donderdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur vrij inlopen in het Huis van de gemeente, Kasteellaan 27 in Wijchen. Let op! Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei is het Huis van de gemeente gesloten. Op www.duurzaamwonenplus.nl vindt u meer informatie.

Caravan, camper of vouwwagen voor de deur: mag dat?
De vakantieperiode komt er aan. Misschien gaat u op vakantie met de caravan of eropuit met een kampeerwagen. Dan is het goed om te weten welke regels er gelden voor recreatievoertuigen.
Parkeren
Een aanhanger, caravan of kampeerwagen mag u niet langer dan drie dagen achter elkaar parkeren op de openbare weg. Als u uw recreatievoertuig verplaatst naar een plek iets verderop, valt dit nog binnen dezelfde periode van drie dagen. U riskeert een boete als uw voertuig langer dan deze drie dagen geparkeerd staat in de openbare ruimte. Merkt u dat buurtbewoners een aanhanger of caravan langer dan drie dagen op dezelfde plek parkeren? Spreek uw buren hier op aan. Helpt dit niet? U kunt hiervan een melding doen bij de gemeente via telefoonnummer 024 751 71 11.
Verkeersveiligheid
Zorg ervoor dat uw voertuig goedgekeurd is om te mogen rijden op de openbare weg. Gaat u een lange reis maken? Laat uw voertuig dan voor de reis nog even nakijken. Op  www.vvn.nl vindt u meer informatie en tips over verkeersveiligheid.

Zomerinzameling gft start vanaf 3 juni
Van juni tot en met augustus legen wij de gft-containers weer iedere week. Vanaf maandag 3 juni start Dar weer met deze zomerinzameling van het gft-afval. Zet uw container pas om 7.30 uur aan de straat. En haal hem eind van de middag weer naar binnen. Wilt u weten wanneer Dar uw gft-container leegt? Kijk dan op uw afvalwijzer op www.dar.nl of in de Dar app.

Wat vindt u van onze afvalinzameling?
Wij vinden het belangrijk dat we goed met ons huishoudelijk afval omgaan. Daarbij houden we rekening met drie dingen: dat we onze inwoners zo goed mogelijk van dienst zijn, dat we de kosten zo laag mogelijk houden en dat afval zo goed mogelijk gescheiden wordt. Zo blijft er zo weinig mogelijk restafval over. We doen al een heleboel en zijn een heel eind op weg.
Vul de vragenlijst in
Maar we willen kijken wat er nog beter kan. Hoe zorgen we ervoor dat er nog minder restafval overblijft? En hoe kunnen we ons afval nóg beter scheiden? Wilt u ons daarbij helpen en een korte vragenlijst invullen? Op www.wijchen.nl/vragenlijstafval vindt u de vragen. Het beantwoorden kost u ongeveer 5 minuten. Onder alle inzenders verloten wij drie VVV-bonnen van €10,-. Uw antwoorden gebruiken wij bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleid.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieumelding

 • ’t Blok 3, Bergharen (veranderen bedrijf).

Besluit buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning Milieu

 • Kraanvogelstraat 20, Wijchen (oprichten tankstation, afleveren brandstoffen wegverkeer).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Burgemeester Luskestraat 4, Bergharen (afwijken bestemming, gebruik pand 10 jaar als woning).
 • Huurlingsedam 81 A, Wijchen (vestigen kinderpsychologie praktijk).
 • Leemweg 31, Wijchen (aanleg inrit achterkant perceel).
 • Saltshof 1809, Wijchen (aanbouw achterkant woning).
 • Saltshof 2538 en 2540, Wijchen (uitbouw voorkant woning).
 • Touwslagersbaan 33, Wijchen (bouw noodtrap).
 • Touwslagersbaan 35, Wijchen (plaatsen condensor op dak.
 • Valendriesweg 262, Wijchen (uitbreiden bijgebouw).
 • Zandweg 17, Wijchen (plaatsen dakkapel).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Aalsburg 1215, Wijchen (nieuw kozijn voorkant woning).
 • Passeweg 81, Wijchen (bouw aanbouw woning).
 • Spoorstraat 40, Wijchen (plaatsen reclame).
 • Zandweg 17, Wijchen (plaatsen dakkapel).

 

Reacties