Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 24 – 12 juni 2019

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Loket Duurzaam Wonen+ op vakantie, Uitnodiging inloopbijeenkomst Meanderende Maas, NAH Café Wijchen en aangevraagde/verleende vergunningen.

Loket Duurzaam Wonen+ op vakantie
Om de batterij op te laden, is Loket Duurzaam Wonen Plus twee weken gesloten van 17 juni tot en met 1 juli 2019. Met hernieuwde energie gaan we vanaf 2 juli weer van start. Via [email protected] kunt u ons per e-mail bereiken met uw vraag. Het kan wel iets langer duren voordat u antwoord krijgt. De website blijft natuurlijk bereikbaar voor alle informatie: www.duurzaamwonenplus.nl.

Uitnodiging inloopbijeenkomst Meanderende Maas
Maandag 17 juni organiseert projectorganisatie Meanderende Maas een inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst is van 16.00 tot 21.00 uur in gemeenschapshuis Acropolis, Broeder Everardusplein 1 in Megen. U bent van harte welkom op het tijdstip dat u uitkomt. U kunt parkeren op de parkeerplaatsen aan de Maasdijk 44 of het Graaf C. De Brimeuplein in Megen.

Tijdens de inloopbijeenkomst op 17 juni geeft de projectorganisatie informatie over:

 • De aanpak van het project en waar ze nu staan.
 • De kansrijke alternatieven X en Z en de beoordeling van de alternatieven. De kansrijke alternatieven van oktober 2018 bestaan uit maatregelen aan dijk, uiterwaarden en rivier. De maatregelen verschillen per alternatief, zodat ze de plussen en minnen goed in beeld kunnen brengen. Uit de beide alternatieven wordt het voorkeursalternatief samengesteld.
 • De reacties uit de omgeving op de kansrijke alternatieven, verzameld tijdens dijktafels, werkplaatsen en gesprekken met stakeholders. Zij laten zien wat ze met reacties doen. Nu in de verkenningsfase en in de volgende fase van het project, de planuitwerking.
 • De vervolgstappen richting de ontwikkeling van het voorkeursalternatief, inclusief de mogelijkheden van formele inspraak.

Vragen of meer informatie?
Tijdens de inloopbijeenkomst horen de medewerkers graag uw vragen, aandachtspunten en wensen. Op www.meanderendemaas.nl leest u alles over het project. Wilt u graag op de hoogte blijven? Op de website kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief.

NAH Café Wijchen
Op vrijdag 14 juni van 16.00 tot 18.00 uur organiseert het Sociaal Wijkteam weer een ontmoetingscafé voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun naasten. Dit is in wijkgebouw de OZO, Urneveldweg 10 in Wijchen. We starten met een gratis kopje koffie of thee. Vervolgens komt er een gastspreker van ZoZijn iets vertellen over ‘ontmoeten’. We sluiten met iets interactiefs. Via [email protected] kunt u zich aanmelden. Houd de facebookgroep nahwerkgroepwijchen in de gaten voor nieuwe activiteiten.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Verkeersbesluiten

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen Strong Viking Watereditie.
 • Tijdelijke verkeersmaatregelen Down The Rabbit Hole in Beuningen/Wijchen.
 • Instellen van een fietspad op een deel van de weg Huurlingsedam in Wijchen.

Milieumelding

 • Woeziksestraat 622, Wijchen (starten bedrijf).

Besluit M.E.R. – beoordeling

 • Ruffelseweg 1, Batenburg (veranderen varkenshouderij).

Omgevingsvergunning Hoeveweg 40 Balgoij
Burgemeester en wethouders van Wijchen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning voorziet in de verbouwing van de bestaande schuur op het perceel Hoeveweg 40 te Balgoij. In het gebouw worden 3 appartementen gerealiseerd.
Ter inzage
De omgevingsvergunning kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBHOEVEWEG40-VG01 Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via [email protected].
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt zes weken en vangt aan op 14 juni 2019. De mogelijkheid bestaat om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via het digitale loket op www.loket.rechtspraak.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Ontvangen sloopmeldingen

 • Rijdtsestraat 8, Wijchen (slopen deel hoofdgebouw).

Ontvangen gebruiksmelding

 • Touwslagerbaan 35, Wijchen (brandveilig gebruik winkelpand).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Celsiusstraat 36, Wijchen (bouw muur/keerwand).
 • de Gamert 2533, Wijchen (verbreden inrit).
 • Heumenseweg 463, Wijchen (verbouw woning).
 • Saltshof 3440, Wijchen (plaatsen tuinhuisje).
 • Weg door de Berendonck 4, Wijchen (tijdelijk afwijken bestemmingsplan, Strong Viking, 15 en 16 juni 2019).
 • Weg door de Berendonck 29, Wijchen (tijdelijk afwijken van bestemming, jubileumevenement , 14 juni 2019)
 • Weg door de Berendock 29, Wijchen (tijdelijk afwijken van bestemming, bedrijfsevenement, 15 juni 2019)

Verleende omgevingsvergunning uitgebreid

 • Hoeveweg 40 A, 40 B, 40 C, Balgoij (bouw 3 appartementen op verdieping bestaand gebouw).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Graafseweg 781, Wijchen (vergroten bedrijfspand).
 • Hoeveweg 15, 6613 Balgoij (boerderij verbouwen tot woning).
 • Leostraat 9, Wijchen (veranderen constructie in woning).
 • Saltshof 1253, Wijchen (bouw uitbouw).
 • Saltshof 1809, Wijchen (bouw aanbouw).
 • Saltshof 2828, Wijchen (uitbouw 1e verdieping).
 • Weg door de Berendonck 4, Wijchen (tijdelijk afwijken bestemmingsplan, Strong Viking op 15 en 16 juni 2019).
 • Weg door de Berendonck 29, Wijchen (tijdelijk afwijken van bestemming, jubileumevenement , 14 juni 2019)
 • Weg door de Berendock 29, Wijchen (tijdelijk afwijken van bestemming, bedrijfsevenement, 15 juni 2019)

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Buys Ballotstraat 5, Wijchen (bouw bedrijfsruimte).

 

Reacties