Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 26 – 26 juni 2019

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Burgemeester ontvangt Wijchense Vierdaagselopers, ‘Fietser te gast’ in Touwslagersbaan Wijchen, Kom de Wijchense kampioenen toejuichen!, Toegangsweg  Huurlingsedam tijdelijk afgesloten, Maak gebruik van de Kindregeling, Nieuwe locatie sportcontainer en aangevraagde/verleende vergunningen.

Kom de kampioenen toejuichen!
Op zondag 30 juni verwelkomen burgemeester Hans Verheijen en wethouder van sport Paul Loermans om 16.30 uur de kampioensteams van het seizoen 2018-2019. Kom je ook naar het marktplein? Dan kun je daar je favoriete team toejuichen!
Winkels geopend
Zondag zijn de winkels ook open. In het centrum wordt het evenement Wijchen Sportief georganiseerd. Spectaculaire presentaties en demo’s van Wijchense sportclubs, top DJ’s en nog veel meer. Zien we jullie zondag allemaal in het centrum?

Maak gebruik van de Kindregeling
Heeft u een laag inkomen? Of heeft u een uitkering via de gemeente Wijchen? Dan kan het soms moeilijk zijn om rond te komen. Vooral als er door bijzondere omstandigheden extra kosten zijn. Speciaal voor gezinnen met kinderen bestaat de Kindregeling.
Speciaal voor kinderen
Heeft u een laag inkomen en kinderen? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een jaarlijks geldbedrag voor sport, hobby’s en onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan gratis zwemlessen voor zwemdiploma A voor basisschoolkinderen. Of misschien heeft u recht op een computer voor uw kinderen. De hoogte van dit geldbedrag hangt af van de leeftijd van uw kinderen.
Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Maak dan een afspraak met Lucienne Smals van het formulierenteam. Stuur een e-mail naar [email protected] of bel 024 641 84 59.
Meer informatie of vragen?

 • Kijk op wijchen.nl/laaginkomen voor meer informatie over de Kindregeling en de voorwaarden. Hier staan ook andere regelingen op voor mensen met een laag inkomen. Via de website kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.
 • Heeft u vragen of wilt u weten of u in aanmerking komt voor de regeling? Dan kunt u een afspraak maken via [email protected] of 024 751 11 11.
 • Of kom van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur langs op het open inloopspreekuur in het Huis van de Gemeente.

Nieuwe locatie sportcontainer
Vanaf begin juli staat de mobiele sportcontainer voor twee maanden weer op een andere plek. Dat is nu De Ketting, het grasveld achter parkeerplaats Zuiderpoort in Wijchen. Iedereen kan de sportcontainer gebruiken om te sporten en bewegen. De sportcontainer biedt uitdagende mogelijkheden voor jong en oud, op elk niveau. Bijvoorbeeld bootcamp en outdoor fitness.
De sportcontainer staat iedere keer ergens anders
De container staat elke twee maanden op een andere plek in Wijchen. Op de website www.wijchen.nl/sportcontainer vindt u meer informatie. Bijvoorbeeld wanneer de sportcontainer niet beschikbaar is en over het gebruik van de sportmaterialen in de afgesloten bergruimte bij de container. Deze kunnen sportende groepjes zoals bootcamp, fysiotherapeuten, scholen, enzovoort gebruiken.
Meer informatie
Heeft u vragen over de sportcontainer? Neem contact op met Pascal Jansen via [email protected] voor meer informatie.

‘Fietser te gast’ in Touwslagersbaan Wijchen
Regelmatig zien we fietsers die voor gevaarlijke situaties zorgen bij het winkelend publiek in het centrum van Wijchen. Wij willen daarom samen met de winkeliers de verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers in het centrum veiliger maken.
‘Fietser te gast’-zone
Fietsers en voetgangers zitten elkaar nu soms in de weg. Op 18 juni is begonnen in de Touwslagersbaan met de proef een ‘fietser te gast’-zone. Het is geen officiële ‘fietser te gast’-zone, dus fietsers blijven welkom. Maar met deze proef willen wij onder het motto ‘houd rekening met elkaar’ kijken of de zone een positief effect heeft. Een duidelijker en veiliger gebruik van het centrum van Wijchen waar de fietser te gast is. Deze proef in de Touwslagersbaan duurt tot het eind van dit jaar. Daarna kijken we of het gewenste resultaat daar is bereikt.
Hoe gaan we dit doen?
U herkent de zone aan de markeringen met verf. Deze markeringen zijn tijdelijk op het wegdek aangebracht.
Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan via [email protected] contact op met Colette Bitter.

Toegangsweg  Huurlingsedam tijdelijk afgesloten
Vanaf maandag 1 tot en met vrijdag 19 juli sluiten we de Mulder af voor al het verkeer. Dit is nodig zodat we deze weg in de definitieve vorm kunnen aanleggen. Automobilisten en overig gemotoriseerd verkeer kunnen de wijk via de Oosterweg en de Graafseweg bereiken. Fietsers en wandelaars gaan via de bruggen richting Kerkeveld de wijk in.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden of bereikbaarheid van de wijk? Neem dan via [email protected] contact op met uitvoerder Juriaan Smits van Postma Bergharen GWW. U kunt hem ook bereiken via 06 20 60 13 41.

Burgemeester ontvangt Wijchense Vierdaagselopers
Loopt u de 103e Vierdaagse Nijmegen? Dan nodigt burgemeester Hans Verheijen u van harte uit voor een ontvangst in het Kasteel van Wijchen. U bent welkom op vrijdagavond 12 juli om 19.30 uur. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u sportieve wandelervaringen uitwisselen. Dweilorkest Ut Kapelleke zorgt voor de vrolijke noot.
Aanmelden
Bent u een Wijchense deelnemer? Wilt u hierbij graag aanwezig zijn? Dan kunt u zich, tot en met zondag 7 juli, op www.wijchen.nl/vierdaagse aanmelden. Heeft u geen internet? Geef dan uw adresgegevens schriftelijk door aan Gemeente Wijchen, t.a.v. Tanja Bruins, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. U kunt deze gegevens ook afgeven in het Huis van de gemeente. U ontvangt vervolgens een persoonlijke uitnodiging.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Ontwerp bestemmingsplan ‘De Steenoven, Wijchen”, Steenoven 3
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerp bestemmingsplan “De Steenoven, Wijchen” in het Huis van de gemeente ter inzage ligt. Het plan voorziet in de bouw van twee levensloopbestendige (senioren)woningen. Het plangebied is gelegen aan de Oosterweg 118 / 118a te Wijchen, grenzend aan De Steenoven.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11. Via [email protected] kunt u ook een e-mail sturen. Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BPSteenoven-ON01.
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze is zes weken en start op 27 juni 2019. Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Milieumelding

 • Hazenpad 34, Leur (veranderen bedrijf)
 • Loonse Waard 22, Niftrik (mobiel breken bouw- en sloopafval).

Ontvangen gebruiksmelding

 • Homberg 2517 A, Wijchen (brandveilig gebruik parkeergarage woongebouw).

Verleende APV vergunning/bijzondere wetten

 • Omgeving Maasbanddijk 10, Niftrik, evenementenvergunning, geluidsontheffing, tijdelijke verkeersmaatregelen, vergunning voor voorwerpen op openbare plaats en ontheffing Zondagswet, Triathlon Wijchen, 30 juni 2019, verleend en verzonden 12 juni 2019.

Mededeling voorgenomen kap

 • Aalsburg bij nr. 1202, Wijchen (1 es).
 • Cunerahof bij nr. 14, Wijchen (1 lijsterbes).
 • Heilige Stoel bij nr. 4408, Wijchen (1 iep).
 • Heilige Stoel bij nr. 6819, Wijchen (1 larix).
 • Homberg bij nr. 1573, Wijchen (2 iepen).
 • Homberg bij nr. 1910, Wijchen (1 den).
 • Homberg bij nr. 2570, Wijchen (1 esdoorn).
 • Leemweg bij nr. 66, Wijchen (1 eik).
 • Oosterweg bij nr. 4, Wijchen (1 kandelaber plataan).
 • Randweg noord diverse plaatsen, Wijchen (10 beuken).
 • Saltshof bij nr. 2562, Wijchen (1 tulpenboom).
 • Urnenveldweg bij nr. 2, Wijchen (1 esdoorn).
 • Veenhof bij nr. 2509, Wijchen (1 peer).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Grotestraat 72, Bergharen (veranderen dierenverblijf naar hobbyruimte).
 • Homberg 2420, Wijchen (verbouw woning)
 • Huurlingsedam 52, Wijchen (veranderen entree, bouw dakopbouw).
 • Molenhoek 4 en 4 A, Hernen (verbouw woning tot 2 woningen).
 • Roerdompstraat 2 t/m. 56, Wijchen (veranderen gevel, toevoegen deur).
 • Van Balverenlaan 3, Leur (bouw aanbouw).
 • Vormerseweg Tuincomplex, Wijchen (bouw opslagruimte, legalisatie).
 • Weg door de Berendonck 29, Wijchen (tijdelijk afwijken bestemmingsplan, overnachten op het terrein).
 • Zandstraat 4, Bergharen (bouw berging en tuinkamer).
 • Zevendreef 3010, Wijchen (bouw entreeportaal).
 • Zomertaling 14, Wijchen (bouw dakterras).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 3140, Wijchen (veranderen opslag gevaarlijke stoffen).
 • Burgemeester Luskestraat 4, Bergharen (tijdelijk afwijken bestemming, gebruik boven- en benedenwoning voor 10 jaar).
 • de Gamert 2427, Wijchen (bouw woning).
 • de Gamert 2510, Wijchen (bouw woning).
 • Huurlingsdam 81, Wijchen (afwijken van bestemming , gebruik bijgebouw).
 • Meelbesstraat 11, Wijchen (bouw berging).
 • Molenhoek 4 en 4 A, Hernen (verbouw woning tot 2 woningen).
 • Saltshof 2538 en 2540, Wijchen (uitbouw voorkant).
 • Spoorstraat 49 D, Wijchen (bouw luchtafvoer).
 • Touwslagersbaan 33, Wijchen (bouw noodtrap).

Verleende omgevingsvergunning uitgebreid

 • Buys Ballotstraat 10, Wijchen (plaatsen keerwanden en containers).

 

Reacties