Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 27 – 3 juli 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Gratis e-learning Land van Maas en Waal, Geen paspoort of ID-kaart op donderdag 11 juli, Informatiepunt voor relatie en scheiding, Gratis plaatsbewijzen voor tribune en ontvangen-verleende vergunningen.

Gratis e-learning Land van Maas en Waal
Lijkt het u niet heerlijk om uw gasten alles te vertellen over onze mooie omgeving? Doe de gratis e-learning en kom alles te weten over het Land van Maas en Waal. Dit is speciaal bedoeld voor ondernemers en hun medewerkers. Het programma is een initiatief van de vier gemeenten in het Land van Maas en Waal en Visit Arnhem Nijmegen. Op www.regioambassadeur.nl vindt u meer informatie over deelname. Een training duurt ongeveer een half uur en wordt afgesloten met een toets. Wie slaagt, krijgt daarna een online deelnamecertificaat. Doe mee en wordt ambassadeur van het Land van Maas en Waal!

Geen paspoort of ID-kaart op donderdag 11 juli
Op donderdag 11 juli is het niet mogelijk om een afspraak te maken voor het ophalen of aanvragen van een identiteitskaart (ID-kaart) of paspoort. Dit komt omdat de Rijksoverheid technische werkzaamheden aan het systeem uitvoert. Wanneer en hoe u wel terecht kunt, leest u hieronder.
Geen spoedaanvragen woensdag 10 juli
Op woensdag 10 juli kunt u geen spoedaanvraag doen voor de ID-kaart of het paspoort. U kunt die dag nog wel op de normale manier een ID-kaart of paspoort aanvragen. Vanaf vrijdag 12 juli kunt u weer gewoon bij ons terecht voor het aanvragen of ophalen van uw ID-kaart of het paspoort.
Afspraak maken voor andere diensten op 11 juli
Voor alle andere diensten zoals verhuizingen, rijbewijzen, verklaringen omtrent gedrag en uittreksels kunt u 11 juli wel een afspraak maken. U hiervoor alleen telefonisch een afspraak maken via 088 432 70 00. Voor alle andere dagen kunt u ook online een afspraak met ons maken.

Informatiepunt voor relatie en scheiding
Kunt u informatie of advies gebruik over uw relatie of over een scheiding? Dan kunt u elke donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur binnen lopen bij het gratis informatiepunt voor relatie en scheiding. U vindt dit punt bij het Sociaal wijkteam Wijchen in ’t Mozaïek aan de Campuslaan 6 in Wijchen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Naar [email protected] kunt u ook een e-mail sturen.

Gratis plaatsbewijzen voor tribune
Wilt u woensdag 17 juli op een mooie plek de doortocht van de Vierdaagse bijwonen? Langs de Kasteellaan, in de buurt van de ABN AMRO-bank, staan tribunes opgesteld. Hiervoor stellen wij gratis plaatsbewijzen beschikbaar. Deze kunt u afhalen bij de balie in het Huis van de gemeente. Maximaal 4 per persoon en zolang de voorraad strekt.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Besluit M.E.R. – beoordeling

 • Wegelaar 9, Balgoij (verplaatsen vee, bouw loods).

Ontwerp omgevingsvergunning zonnepark Kampbroek
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van een zonnepark met een omvang van ca. 11 ha op gronden nabij het perceel Kampbroek 5/5a in Hernen. De gemeenteraad van Wijchen heeft hiervoor een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven.
Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBHOEVEWEG40-OW01.
De ontwerp omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via [email protected] of via 088 432 70 00.
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 4 juli 2019. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijchen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Mededeling voorgenomen kap

 • Kraaijenberg bij nr. 7159, Wijchen, 1 eik.
 • Kraaijenberg naast nr. 9137, Wijchen, 1 els.
 • Kraaijenberg bij nr. 9275, Wijchen, 1 linde.
 • Oudelaan bij school, Wijchen, 7 watercypressen.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Balgoijseweg 60 A, Wijchen (starten bed and breakfast in deel woning).
 • Graafseweg 372, Wijchen (bouw twee loodsen).
 • Heumenseweg 83, Wijchen (afwijken bestemmingsplan, gebruik woning voor kamerbewoning).
 • Veldsestraat 7, Bergharen (aanleggen zonnepanelen en lucht-warmte absorbers veld).
 • Vredelaan 12 t/m 28 en 10 GAR, Wijchen (wijzigen van de verleende vergunning (OV20160372), constructie kap).
 • Weg door de Berendonck 29, Wijchen (tijdelijk afwijken bestemming voor overnachten schoolkamp, 5 tot 6 september 2019).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Aalsburg 1916, Wijchen (uitbreiden schuur, bouw overkapping).
 • Homberg 2420, Wijchen (woning binnen veranderen).
 • Huurlingsedam 52, Wijchen (aanpassen entree en bouw dakopbouw).
 • Oosterweg 267, Wijchen (bouw woning).
 • Roerdompstraat 2 t/m 56, Wijchen (veranderen gevel en toevoegen deur).
 • Saltshof 3440, Wijchen (plaatsen tuinhuis).
 • Torenstraat 16 A, Balgoij (bouw kapschuur en hooischelf).
 • Zevendreef 3010, Wijchen (bouw entree voorkant woning).
 • Zomertaling 14, Wijchen (realiseren dakterras).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Havenweg kadstraal sectie H nr.5327, Wijchen (bouw bedrijfsgebouw).
 • Molenweg 56, Bergharen (bouw berging met dierenverblijf).

 

Reacties