Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 34 – 21 augustus 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Inloopavond MEERkunst 28 augustus, Wegafsluiting kruising Violenstraat – Kasteellaan, Kennismakingsbijeenkomst gemeente Wijchen en aangevraagde/verleende vergunningen.

Wegafsluiting kruising Violenstraat – Kasteellaan
Maandag 26 augustus sluiten we de kruising Violenstraat – Kasteellaan af voor twee weken. Dit doen wij omdat wij dan starten met de rioolwerkzaamheden van het Project ‘Onderhoud Uilenboom’ fase 1. We beginnen in de Violenstraat. Wij proberen de overlast zo beperkt mogelijk te houden en voeren de werkzaamheden straat voor straat uit. De omleidingsroute staat aangegeven.
Waarom voeren wij deze werkzaamheden uit in de Uilenboom?
De riolering in de wijk de Uilenboom is verouderd. Het onderhoud bestaat uit de vervanging van de riolering. Daarna leggen de we de straten en stoepen in de buurt opnieuw aan. Zodat het er weer mooi uitziet en goed begaanbaar is. De totale werkzaamheden voor het hele project duren ongeveer één jaar.
Het groot onderhoud doen we in twee fases.

 • Fase 1: Ringlaan, Violenstraat, Walstrostraat, Margrietstraat, Klaproosstraat en Akkerwindestraat.
 • Fase 2: Varenstraat, Leeuwebekstraat, Korenbloemstraat, Boterbloemstraat, Kamillestraat, Veldweg en Madeliefpad.

Meer informatie of vragen
Kijk op www.wijchen.nl/uilenboom voor meer informatie. Heeft u vragen over het project en de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Peter van den Brink, toezichthouder Werkorganisatie Druten Wijchen, via [email protected] of bel 06-28747441.

Wilt u kennis met ons maken?
Elk jaar organiseert de gemeente Wijchen een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe inwoners. Inwoners die het afgelopen jaar in onze gemeente zijn komen wonen, hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wilt u ook bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Heeft u voorgaande jaren van ons een uitnodiging gehad maar was u toen niet in de gelegenheid om te komen? Dan bent u zondag 1 september van harte welkom in Kasteel Wijchen.
Kennismakingsbijeenkomst
Om 11.00 uur heten we u van harte welkom in het kasteel van Wijchen. Wij stellen ons aan u voor en geven een korte presentatie over Wijchen. Daarna kunt u meedoen met een fietstocht of wandeltocht onder leiding van één van de collegeleden. U komt langs enkele mooie maar ook nuttige plekjes in Wijchen. We eindigen weer bij ons kasteel. Daarna kunt u een bezoek brengen aan het museum.
Aanmelden
Wilt u ook kennismaken met ons of meer te weten komen over Wijchen? Dan kunt u zich aanmelden door uw gegevens (naam, adres, aantal personen en uw keuze voor wandel- of fietstocht) te mailen naar [email protected]. Doet u dit uiterlijk woensdag 28 augustus.

Inloopavond MEERkunst 28 augustus
Op woensdag 28 augustus organiseert de gemeente Wijchen samen met de Kunstkring Wijchen een inloopavond in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27. Graag willen we u op deze avond informeren over het project MEERkunst-‘Vrijheid op het water’. Dit is onderdeel van het project 75 jaar Vrijheid. Wilt u meer weten over MEERKunst of heeft u vragen? Kom dan naar de inloopavond. U kunt gewoon binnenlopen tussen 19.00 uur en 20.30 uur. De koffie en thee staan klaar.
Uniek project
Een van de activiteiten binnen het project 75 jaar Vrijheid in de gemeente Wijchen is MEERkunst. Deze tijdelijke tentoonstelling wordt georganiseerd door KunstKring Wijchen. Van april 2020 tot september 2020 liggen er 15 kunstwerken (die vrijheid verbeelden) in het Wijchens Meer. Een mooi, uniek project waarmee we stilstaan bij de betekenis van vrijheid. De plaatsen van de kunstwerken bepalen we samen met belanghebbenden zoals Waterschap Rivierenland, Natuur & Fauna, de visvereniging en de kunstenaars. Een rondje langs het Wijchens Meer wordt dan een bijzondere beleving.
Meer informatie
Kijk op www.kunstkringwijchen.nl/meerkunst voor meer informatie. Of kijk op www.wijchen.nl/75jaarvrijheid voor informatie over alle activiteiten. Heeft u vragen over het project 75 jaar Vrijheid? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Tanja Bruins via [email protected]

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Nieuwe regelingen

 • Verordening Rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Wijchen 2019
 • Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Wijchen 2015, gewijzigd
 • Aanwijzingsbesluit Functionaris gegevensbescherming Wijchen
 • Verordening Toekomstbestendig wonen Wijchen

Milieumelding

 • Nieuweweg 245, (het veranderen van het bedrijf Rafti B.V.)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Violenstraat 30, Wijchen (slopen van de bestaande aanbouw en garage)
 • Wijchen kadastraal sectie H nr.4573, 4629, 4632, 4637, 2086 en 5087, (Het gedeeltelijk slopen van een gebouw)

Verleende APV vergunning/bijzondere wetten

 • Dorpsstraat 38, 6616 AH Hernen, evenementenvergunning, geluidsontheffing en ontheffing Zondagswet voor Warme Zomer op Kasteel Hernen, verleend en verzonden op 7 augustus

Mededeling voorgenomen kap

 • Oosterpark, 20 diverse soorten
 • Oosterpark, 15 wilg, ziek
 • Laantje, 1 eik, verkeersveiligheid

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Heilige Stoel 5233, Wijchen (bouw aanbouw aan de zijkant woning)
 • Violenstraat 30, Wijchen (het verbouwen van de woning)

 

Reacties