Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 36 – 4 september 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Afsluitingen door werkzaamheden spoor, Nieuwe locatie sportcontainer, Open Monumentendag, Werkzaamheden asfaltonderhoud, Onderzoek ervaringen gebruikers Wmo en Jeugdhulp en aangevraagde/verleende vergunningen.

Nieuwe locatie sportcontainer
Vanaf begin september staat de mobiele sportcontainer voor twee maanden vlakbij winkelcentrum Achterlo (hoek Kraaijenberg 70e straat, Homberg 28e straat) in Wijchen. Iedereen kan de sportcontainer gebruiken om te sporten en bewegen. De sportcontainer biedt uitdagende mogelijkheden voor jong en oud, op elk niveau. Bijvoorbeeld bootcamp en outdoor fitness.
Waar staat de sportcontainer?
De container staat elke twee maanden op een andere plek in Wijchen. Op de website www.wijchen.nl/sportcontainer is meer informatie te vinden. Hier leest u onder andere wanneer de sportcontainer niet beschikbaar is. Maar ook over het gebruik van de sportmaterialen in de afgesloten bergruimte bij de container. Die zijn te gebruiken door sportende groepjes zoals bootcamp, fysiotherapeuten en het onderwijs.
Meer informatie
Heeft u vragen over de sportcontainer? Neem contact op met Pascal Jansen via [email protected] voor meer informatie.

Open Monumentendag
Op zaterdag 7 en zondag 8 september zijn een aantal monumenten in het centrum van Wijchen een week eerder dan het Nationale Openmonumentenweekend geopend. Dat is besloten omdat het kermis is in het centrum tijdens de Open Monumentendag op 13 tm/15 september.
Welke monumenten zijn open?

 • De Antonius Abt Kerk en Museum De Kijkzolder: beide dagen geopend van 12.00 tot 16.00 uur.
 • Museum Kasteel Wijchen: gidsen geven verkorte rondleidingen door Kasteel Wijchen, de voormalige woning van Emilia van Oranje Nassau.
 • De Wijchense Molen: zaterdag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

De toegang is gratis.
Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie over de Open Monumentendag van 13 september t/m 15 september op www.openmonumentendag.nl

Onderzoek ervaringen gebruikers Wmo en Jeugdhulp
Zoals elk jaar krijgen Wijchense inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdhulp een brief. In deze brief vragen wij hen mee te doen aan een onderzoek. Wij willen graag weten of u tevreden bent met de ondersteuning die u krijgt. Maar we horen ook graag wat nog beter kan. In de week van 9 september ontvangen deze inwoners de brief.
Wie voert het onderzoek uit?
Het versturen en verwerken van de vragenlijsten gebeurt door het externe onderzoeksbureau I&O Research. Zij behandelen de vragenlijsten vertrouwelijk en gebruiken deze alleen voor het onderzoek.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van I&O Research via het gratis telefoonnummer 0800 405 06 02. Of stuur een e-mail aan [email protected]. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Werkzaamheden asfaltonderhoud
Donderdag 12 september starten we met het asfaltonderhoud van 2019.
De werkzaamheden duren tot 23 september en vinden vooral plaats aan de Zuiderdreef en een deel van de Hogeweg in Wijchen. Het werk bestaat vooral uit het vervangen van asfaltwegen en het aanbrengen van slijtlagen op bestaand asfalt. Bewoners van de straat waar de asfaltwerkzaamheden plaatsvinden informeren we via een brief. Als het nodig is plaatsen we borden met een omleidingsroute.

Werkzaamheden spoor
In het weekend van 7 en 8 september werkt Dura Vermeer aan het spoor bij de Buijs Ballotstraat en de Celciusstraat in Wijchen. De overweg is van zaterdag 7 september vanaf 01.00 tot maandag 9 september 05.00 uur gesloten. Omleidingen zijn aangeven met borden.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.

Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieumelding

 • Nieuweweg 97, Wijchen (mobiel breken bouw- en sloopafval).

 Verleende APV vergunning/bijzondere wetten

 • Kasteellaan 6, Wijchen, evenementenvergunning, geluidsontheffing en ontheffing Zondagswet voor Kermis Sterrebosch, verleend en verzonden op 22 augustus

Mededeling voorgenomen kap

 • Merelstraat ter hoogte van nr. 1, Wijchen. 2 kers, wortelopdruk
 • Tunnelpad ter hoogte van nr. 9, Hernen. 7 berk, overlast

Deze houtopstand is kapvergunningvrij.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bronckhorstlaan 2, Wijchen (het verbouwen van het Molenhuis t.b.v. het tijdelijke gebruik voor huisvesting van jongeren voor een periode van 10 jaar).
 • Reigerstraat 45, Wijchen (bouw afdak voor de voordeur)

Verleende omgevingsvergunning

 • Flamingostraat 8, Wijchen (plaatsen dakkapel).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningen
– Elzendweg ongenum. nabij nr. 12, Bergharen (het bouwen van 2 woningen met bergingen en garages en aanleggen inrit).

 • Graafseweg 837, Wijchen (wijzigen van de brandcompartimentering).

 

Reacties