Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 37 – 11 september 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a.

Financieel spreekuur
Elke maandag- tot en met donderdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur is er een financieel spreekuur in het Huis van de Gemeente. Dit gaat om een proef voor een half jaar. In oktober 2019 kijken wij of dit spreekuur blijft bestaan.
Met welke vragen kunt u terecht?
Heeft u financiële problemen? Of andere vragen over geldzaken en inkomen?
Bijvoorbeeld:

 • Ik begrijp een brief niet van de gemeente, het energiebedrijf of de verzekering.
 • Ik krijg post van een incassobureau. Wat moet ik doen?
 • Ik heb geen geld meer om eten te kopen of mijn huur te betalen.

Loop dan gewoon binnen op het gratis financieel spreekuur. Onze medewerkers helpen u graag zonder afspraak.
Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.wijchen.nl/laaginkomen Of bel met de afdeling inkomensondersteuning via 088 432 70 00. Heeft u al contact met een inkomensconsulent van de gemeente Wijchen? Dan kunt u ook contact met hem of haar opnemen. Of een afspraak maken.

Open Monumentendag
Op zaterdag 14 en zondag 15 september zijn er negen monumenten in Wijchen geopend. De toegang is gratis.
Welke monumenten zijn open?

 • Balgoij: De oude toren met kerkterrein is op beide dagen geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
 • Batenburg: De slot ruïne Batenburg is zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De oude Victorkerk is beide dagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De Standermolen aan de Molendijk is zondag geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
 • Hernen: De Hernense Molen is beide dagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
 • Leur: Het Gotische zaalkerkje is zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
 • Niftrik: De Sint Damianuskerk is zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
 • Wijchen: Boerderij de Vormer is zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De Wijchense Molen is zaterdag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie over de Open Monumentendag van 13 september t/m 15 september op www.openmonumentendag.nl

Subsidieregeling jeugdleden muziekvereniging
Wij stellen geld beschikbaar voor jeugdleden van Wijchense muziekverenigingen. Als gemeente betalen wij mee aan de kosten van muzieklessen die jeugdleden volgen om het muziekdiploma A en/of B te halen.
Meedoen met het orkest
Wij willen ervoor zorgen dat jeugdleden van Wijchense muziekverenigingen mee kunnen doen met het orkest of de harmonie van de vereniging. Hiervoor heeft een lid minimaal een B muziekdiploma nodig. Daarom ondersteunen wij het behalen van een diploma. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de Wijchense muziekverenigingen nog lang kunnen doorspelen.
Aanvraag indienen
Op www.wijchen.nl/muziek leest u wat de voorwaarden zijn voor een vergoeding. U vindt hier ook het aanvraagformulier. Aanvragen kan tot 1 februari 2020.
Vragen?
Vragen kunt u mailen naar [email protected] of bel Ashley Reinink via 088 432 75 24.

Help mee op World Cleanup Day 2019
Op zaterdag 21 september is het World Cleanup Day. In de hele wereld steken mensen de handen uit de mouwen. Het doel: zoveel mogelijk zwerfvuil opruimen! Ook de gemeente Wijchen doet mee. Samen kunnen we de wereld en Wijchen een stukje schoner maken. Doe jij ook mee? Bekijk welke opruimacties er in jouw buurt zijn op www.plasticsoupfoundation.org/world-cleanup-dag of zet zelf een cleanup op de kaart.
De gemeente Wijchen stelt deze dag handschoenen, afvalzakken, knijpers, emmers en hesjes voor de veiligheid beschikbaar. Je kunt je opgeven bij Patricia van Wolferen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Bescherm uw persoonsgegevens tegen internetcriminelen
We zijn steeds vaker en langer online. We kopen spullen in webshops en doen onze bankzaken online. Hiermee kunt u een risico lopen. Wees bewust van de gegevens die u achterlaat. Met de volgende tips beschermt u zich tegen internetcriminelen die op uw persoonsgegevens uit zijn.

 • Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden voor meerdere accounts en verander ze regelmatig.
 • Voer updates op uw computer, tablet en mobiele telefoon altijd gelijk uit.
 • Wees alert op nepmails met een foute link erin.
 • Gebruik altijd een virusscanner.
 • Maak regelmatig een back-up van uw bestanden.
 • Wis alle data op een computer, laptop, tablet of telefoon voordat u deze weg doet.
 • Wees voorzichtig met waar u online uw gegevens invoert. Zet nooit een persoonlijk e-mailadres op websites en forums.
 • Vraagt iemand u online om geld over te maken, controleer dan altijd of het inderdaad de persoon is die u denkt dat hij/zij is.

Meer informatie
Op www.veiliginternetten.nl leest u hoe u een nepmail kunt herkennen, hoe u uw computer update en de sterkte van uw wachtwoorden kunt checken. De website is onderdeel van de campagne ‘Maak het ze niet te makkelijk’; een initiatief van onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Ontwerp bestemmingsplan Woeziksestraat 450 – 452 Wijchen
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerp bestemmingsplan “Woeziksestraat 450 – 452 Wijchen” op het Huis van de gemeente ter inzage ligt. Het plan voorziet in de verandering van het type woning van een twee-onder-één-kap-woning naar twee vrijstaande woningen. Het plangebied is gelegen aan de Woeziksestraat 450 – 452 te Wijchen.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via [email protected]. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.WOEZwoezikstr450-OW01.
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en start op 12 september 2019. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Visie op zonne-energie ter inzage
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat zij voornemens zijn om een visie vast te stellen dat voorziet in uitnodigingskader op hoofdlijnen voor initiatiefnemers die een zonnepark willen realiseren. Op grond van de inspraakverordening Wijchen krijgen alle inwoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden de mogelijkheid om hun mening over de visie kenbaar te maken.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn van 9 september tot en met 20 oktober 2019 op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 te Wijchen. Het loket Bouwen en Leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 71 11 of bereikbaar via [email protected]. Tijdens deze zes weken durende inspraakperiode wordt ook een informatiebijeenkomst georganiseerd. De datum hiervan wordt via de gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen kenbaar gemaakt.
Inspraakreacties
Binnen genoemde termijn kunt u, bij voorkeur schriftelijk, een reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Als u uw reactie mondeling naar voren wilt brengen, dan kunt u contact opnemen met de heer Aelmans, hij is bereikbaar via telefoonnummer 088 432 7172.

Mededeling voorgenomen kap

 • Abersland 2709, Wijchen: 2 kersenbomen, niet vitaal
 • Antoniusstraat 48, Wijchen: 1 beuk, wortelopdruk
 • De Geer 1003, Wijchen: 1 liquidambar, stormschade
 • De Weertjes 1201, Wijchen: 1 liquidambar, wortelopdruk
 • De Ververt 1555, Wijchen: 1 haagbeuk, dood
 • Diepvoorde 14e straat, achterzijde, Wijchen: 2 essen, renovatie plantsoen
 • Diepvoorde 1616, Wijchen: 3 watercipressen, overlast

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 3137, Wijchen (plaatsen reclame banier).
 • Bijsterhuizen 4017 (001 t/m 083) Wijchen, (bouw complex van kleinschalige bedrijfsruimten in de vorm van garageboxen, bouw erfafscheiding, aanleggen van inritten en aanbrengen van reclame aan de gevel).
 • Bijsterhuizen 5005, Wijchen (bouw bedrijfspand en aanleg oprit).
 • Bijsterhuizen 50e straat, Wijchen (bouw bedrijfspand).
 • Bijsterhuizen 5111, Wijchen (bouw bedrijfspand en aanleg oprit).
 • Bijsterhuizen 52e straat, Wijchen (bouw bedrijfspand en aanleggen 2 inritten).
 • Diemewei 4208, Wijchen (bouw opbouw op de garage).
 • Kasteellaan 30, Wijchen (veranderen gevel i.v.m. verwijderen automatenruimte).
 • Kasteellaan 9, Wijchen (plaatsen van poortjes/slagbomen bij de kasteeltuin).
 • Nieuweweg 269, Wijchen (wijzigen gevels van een bestaand gebouw).
 • Urnenveldweg 5, Wijchen (plaatsen van tijdelijke mantelzorgwoning).
 • Wagenmaker kavelnr. 223, Wijchen (bouw woning en aanleg inrit).
 • Walstrostraat 5, Wijchen (uitbreiden woning).

Verleende omgevingsvergunning

 • Bijsterhuizen 3137, Wijchen (plaatsen van reclame banier).
 • Heumenseweg 83, Wijchen (het afwijken van het bestemmingsplan voor gebruik van de woning t.b.v. kamerbewoning).
 • Kievitstraat 56, Wijchen (plaatsen erfafscheiding).
 • Vormerseweg ong. (volkstuinencomplex), Wijchen (bouw opslagruimte).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningen

 • Copernicusstraat 21, Wijchen (bouw loods).

Reacties