Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 38 – 18 september 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Behandeling Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer, Onthulling herdenkingsplekken Alverna en dijk Balgoij, Wegwerkzaamheden, bodemonderzoek voor aardwarmte, Wijchen herdenkt en aangevraagde/verleende vergunningen.

Onthulling herdenkingsplekken Alverna en dijk Balgoij
Zaterdag 21 september onthult burgemeester Hans Verheijen twee herdenkingsplekken.
Alverna
De eerste herdenkingsplek is een kei met een herdenkingsplaat ter nagedachtenis aan David van der Reis. Dit gebeurt om 10.00 uur aan de Heumenseweg/kruising Rakenbergseweg.
Balgoij
Aansluitend onthult hij om 11.00 uur een herdenkingsplek voor William Kalka en Riet Janssen. Dit gebeurt aan de Maasbandijk in Balgoij, op de kruising met de Herreweg. Tony Masters (Commander van New Zealand Defence Staff) en Ms Kerry Gillam-O’Connorals (New Zealand Deputy Head of Mission Designate for the Embassy in Den Haag) zijn als vertegenwoordigers namens Nieuw Zeeland aanwezig. Ook de familie van Riet Janssen is aanwezig. U bent van harte welkom om deze bijzondere onthulling mee te maken.

Oorlogsverhalen Wijchenaren
Naar aanleiding van onze oproep naar verhalen van Wijchenaren over de oorlog meldde Paul Strik zich bij ons. Hij heeft een prachtig verhaal over zijn vondst van het vliegtuigwrak in de Maas bij Balgoij van de 22-jarige Flying Officer William Arthur Kalka. Kalka vloog in zijn Tempest jachtvliegtuig NV981. En het verhaal van de toen 21-jarige heldin Riet Janssen uit Nijmegen.
De herinneringspanelen worden aangeboden door de gemeente Wijchen. Ter gelegenheid van de herdenking van 75 jaar Vrijheid.

Wijchen herdenkt
Komend weekend herdenken we de bevrijding van Zuid Nederland. Nu 75 jaar geleden.
Vrijdag 20 september: 

 • Optreden The Royal Air Force Waddington Pipes and Drums. Speciaal uit het Verenigd Koninkrijk zijn ze naar Nederland gekomen om bij diverse herdenkingsactiviteiten acte de presence te geven: The Royal Air Force Waddington Pipes and Drums. Ze marcheren om 19.00 uur langs Kasteel Wijchen door de winkelstraten. Ze geven daarna een korte show op het marktplein.

Zondag 22 september

 • Operation Market Garden Alverna.
  Op de Graafseweg, bij Alverna, is de grote herdenking van Operation Market Garden. Honderden legervoertuigen komen uit Veghel via Grave gereden en staan dan stil in Alverna. De eerste voertuigen verwachten we vanaf 9.00-9.30 uur. Er is muziek van verschillende bands en een pop-up expositie van Museum Kasteel Wijchen.

Bereikbaarheid
We raden u aan om lopend of met de fiets te komen. Komt u toch met de auto? Parkeer dan bij de Campus bij sporthal Arcus en neem de pendelbus vanaf halte Valendrieseweg. De Graafseweg is afgesloten van 8.30 tot 13.30 uur tussen de rotonde bij de Oosterweg en de rotonde bij de Berendonck. De parallelwegen blijven open voor nooddiensten. U mag niet parkeren op de parallelwegen. Kijk op www.wijchen.nl/75jaarvrijheid voor meer informatie.

Wegwerkzaamheden

Vrijdag 20 september starten we met asfaltwerkzaamheden in Wijchen. Waar we gaan werken, leest u hieronder. Een omleidingsroute staat aangegeven. De bewoners van de straten waar de werkzaamheden plaatsvinden, ontvangen een brief van de aannemer.
Welke werkzaamheden voeren we uit?

 • 20 september: we verwijderen het asfalt aan een gedeelte van de Hogeweg en brengen nieuw afvalt aan.
 • 23 september t/m 26 september: we verwijderen het asfalt aan een gedeelte van de Zuiderdreef en brengen nieuw afvalt aan. Het winkelcentrum Zuiderpoort is altijd bereikbaar.

Bodemonderzoek voor aardwarmte
Vanaf half september vindt ten westen van Wijchen onderzoek in de bodem plaats. Hiermee verzamelt de Rijksoverheid informatie over de ondergrond. Zo kan zij nauwkeuriger inschatten waar winning van aardwarmte mogelijk is. Daarbij kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren, alsof een vrachtwagen voorbijrijdt. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving worden vóór en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd. Kijk op www.wijchen.nl voor meer informatie.

Doortocht legervoertuigen
Aanstaande vrijdag 20 september rijdt een groep legervoertuigen van Groesbeek naar Driel. Ze rijden tussen 11.00-13.00 uur door onze gemeente (Balgoij, Randweg, Schoenaker) richting Beuningen. Het is een herdenkingsrit uitgevoerd door Liberation Task Force

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

Behandeling Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer
24 september
19.00 uur: Informatiebijeenkomst, toelichting op bestemmingsplan (locatie ’t Mozaiek).
1 oktober
19.00 uur: Inspraakbijeenkomst over bestemmingsplan (locatie ’t Mozaiek).
7 oktober
19.30 uur: Commissievergadering over bestemmingsplan (locatie: ’t Mozaïek).
Op www.wijchen.nl vindt u meer informatie over de bijeenkomsten en het aanmelden voor de inspraakbijeenkomst.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Mededeling voorgenomen kap

 • Heilige Stoel 5706, Wijchen: 1 berk, reconstructie
 • Kraaijenberg 75e straat, Wijchen: 4 peer, wortelopdruk
 • Kraaijenberg 7723, Wijchen: 1 eik, wortelopdruk
 • Kruisbergseweg 68, Wijchen: 1 iep, ziek
 • Veenhof 2528, Wijchen: 1 els, wortelopdruk

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Houtzager 70, Wijchen (uitbreiden woning en bouw berging met overkapping).

Verleende omgevingsvergunning

 • Heilige Stoel 5233, Wijchen (bouw aanbouw en erker).
 • Kasteellaan 9, Wijchen (plaatsen van poortjes/slagbomen bij de kasteeltuin)
 • Kraaijenberg 7920, Wijchen (bouw aanbouw).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Bronckhorstlaan 2, Wijchen (het verbouwen van het Molenhuis t.b.v. het tijdelijke gebruik voor huisvesting van jongeren voor een periode van 10 jaar).
 • Ravensteinseweg 320, Wijchen (plaatsen woonwagen).

 

Reacties