Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 40 – 2 oktober 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Plastic verpakkingen, blik en pak, Donkere dagen, bent u thuis?, Fietsroute en wandeltocht langs oorlogsherinneringen, Wie worden de helden van 2019?, verwijderen fietsen fietsenstalling station en aangevraagde/verleende vergunningen

Plastic verpakkingen, blik en pak
Plastic+ is de verzamelnaam voor plastic verpakkingen, blik en pak. In de gemeente Wijchen haalt Dar steeds meer plastic+ op.
Wat gaat nog wel eens mis?
Dar ziet helaas ook dat plastic+ vervuild is met bijvoorbeeld luiers, gft-afval, chipszakken, taartdozen, hard plastic zoals plastic speelgoed en emmers. Ook medisch afval zoals naalden en spuiten zorgt voor vervuiling van plastic+ én is gevaarlijk voor mensen die het afval ophalen. Breng medisch afval daarom naar uw apotheek en doe luiers, chipszakken en taartdozen bij uw restafval. Hard plastic kunt u gratis naar de milieustraat brengen. Twijfelt u wat er bij plastic+ mag? Kijk dan eens in de Dar app of de afvalwijzer.

Wat gebeurt er als u plastic+ niet goed scheidt?
Als u plastic+ niet goed scheidt, keurt de afvalverwerker de hele vrachtwagen vol plastic+ af. Eén chipszak in de hele lading kan hier al voor zorgen. Het plastic+ uit deze vrachtwagen kunnen we dan niet gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Dat is zonde en kost veel geld. Als u plastic+ goed scheidt, kunnen we het gebruiken voor nieuwe plastic producten zoals fleecetruien, mutsen en tennisballen. Op www.dar.nl/plastic vindt u meer informatie over plastic+.

Donkere dagen, bent u thuis?
Een inbraak in uw woning? Dat wilt u niet. Onbekenden zijn in uw huis geweest en hebben waardevolle bezittingen meegenomen. Nu het buiten vroeger donker is, hebben inbrekers meer mogelijkheden om ongezien rond te lopen. Gelukkig zijn er veel manieren om de kans op inbraak te verkleinen. De volgende tips kunnen u daarbij helpen.

Verlichting
Of u nu thuis bent of niet, zorg dat er ’s avonds lampen branden. Met bijvoorbeeld een tijdschakelaar kunt u regelen dat het licht ’s avonds vanzelf aangaat. Zorg daarnaast voor goede buitenverlichting die aanspringt zodra iemand in de buurt komt. Zo kunnen inbrekers zich niet verstoppen bij uw huis.
Sluit deuren en ramen
Sluit uw huis goed af, ook al gaat u maar heel even naar de buren of boodschappen doen. Inbrekers hebben heel weinig tijd nodig om toe te slaan. Draai de sleutel van uw voor- en achterdeur minstens één keer om. Zo kunnen inbrekers uw deur niet met een stukje plastic openmaken. Kijk op www.politiekeurmerk.nl voor advies.
Niet thuis
Bent u een avond niet thuis of een weekendje weg? Zet dit niet op Twitter of Facebook. Inbrekers gaan mee met hun tijd. Deel foto’s of verhalen pas als u weer thuis bent.
Waak mee!
|Meld verdachte situaties. Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Kijk op www.wijchen.nl voor meer informatie over Wijchen Waakt!

Fietsroute en wandeltocht langs oorlogsherinneringen
Vorige week stonden we in Wijchen uitgebreid stil bij Operation Market Garden, het begin van de bevrijding van Zuid Nederland. Nu 75 jaar geleden. Speciaal daarvoor maakten we een dorpswandeling in het centrum van Wijchen. Ook is er een fietsroute langs oorlogsherinneringen in Wijchen en de kerkdorpen gemaakt. Leuk voor een familiedagje of met een stel vrienden of collega’s. Beide zijn verkrijgbaar bij de VVV in de Krullentoren aan de Bronckhorstlaan. De fietsroute ontvangt u gratis bij een bezoek aan de expositie Vrij! in Museum Kasteel Wijchen.

Avondvliegseizoen vliegbasis Volkel
Tussen 30 september en 10 oktober vliegen F-16’s vanaf vliegbasis Volkel ook ‘s avonds. In deze weken vliegen de F-16’s ‘s avonds tot uiterlijk 23.00 uur. Om zowel nationaal als internationaal bij te dragen aan vrede, veiligheid en stabiliteit is het nodig dat vliegers blijven oefenen. Daarom vliegen zij niet alleen overdag maar ook bij in het donker, zowel boven land als zee. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Wie worden de helden van 2019?
Op woensdag 20 november hoopt burgemeester Hans Verheijen weer kinder- en jongerenlintjes uit te mogen reiken. Meld je held nu aan!
Ken jij iemand die…

 • écht iets bijzonders heeft gedaan?
 • en daarvoor een ‘lintje’ verdient?
 • bijvoorbeeld een heldendaad heeft verricht?
 • of iemand enorm heeft geholpen?
 • of iets voor een goed doel heeft gedaan?

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november via www.wijchen.nl. Of neem voor meer informatie contact op met Tanja Bruins, [email protected].

Fietsenstalling station
Uw fiets mag maximaal 28 dagen in het fietsenrek van het station staan. Met ingang van deze week verwijderen wij de fietsen die langer dan 28 dagen in het rek staan. Ook fietsen die buiten de vakken staan en gebruikers hinderen verwijderen wij. Is uw fiets verwijderd? U kunt uw fiets, na betaling van de kosten, ophalen bij de gemeentewerf, Kamerlingh Onnesstraat 13 in Wijchen. Kijk op www.wijchen.nl voor de openingstijden.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wilt blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan Wijzigingsplan Molendijk 17 te Batenburg
Het college is van plan om met toepassing van artikel 3.6. lid 1 sub a Wro het bestemmingsplan Buitengebied te wijzigen. Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming van bedrijf naar wonen. Het plangebied is gelegen aan de Molendijk 17 te Batenburg.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via [email protected] Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBMolendijk17-OW01.
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 3 oktober 2019. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijchen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Mededeling voorgenomen kap

 • Heilige Stoel ter hoogte van nr. 5706, reconstructie

Gehandicaptenparkeerplaats

 • Kraaijenberg 8609, Wijchen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Elsland 1801, Wijchen (bouw garage).
 • Heumenseweg 298, Wijchen (bouw bijgebouw en tijdelijk gebruik als woning (legalisatie).

Verleende omgevingsvergunning

 • Schaarsestraat 7, Bergharen (bouw landbouwschuur na sloop van bestaande opstallen en uitbreiden van huisvesting van seizoensarbeiders in bestaande loods).
 • Leemweg 31, Wijchen (uitbreiden woning, bouw bijgebouw).
 • Nieuweweg 269, Wijchen (wijzigen gevels van bestaand gebouw).
 • Sterrebosweg 23, Wijchen (afwijken van bestemmingsplan voor vestigen bewegingsstudio).
 • Balgoijseweg 60 A, Wijchen (starten bed and breakfast in gedeelte van de woning).
 • Flerdeweg 10, Hernen (bouw woonhuis).

 

 

Reacties