Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 43 – 23 oktober 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a.

Informatieavond vertrouwens(contact)personen bij sportverenigingen
Voor bestuursleden en vertrouwens(contact)personen van de sportverenigingen organiseert de gemeente Wijchen en de werkgroep V(C)P Wijchen op maandagavond 4 november 2019 een bijeenkomst met als onderwerp ‘Actief samen werken aan een veilige sportomgeving’. Deze informatiebijeenkomst start om 19.30 uur bij sportclub Woezik, Suikerbergseweg 6 in Wijchen.
Actief samen werken aan een veilige sportomgeving
De rol van vertrouwens(contact)persoon is in het leven geroepen om binnen een (sport)vereniging/ vrijwilligersorganisatie een eerste aanspreekpunt te hebben voor grensoverschrijdend gedrag. De bijeenkomst is bedoeld voor vertrouwens(contact)personen en/of bestuursleden van (sport)verenigingen waar al een vertrouwens(contact)persoon actief is of waar ze er één aan willen stellen.
Aanmelden informatieavond 4 november
Stuur dan vóór 29 oktober 2019 een e-mail naar [email protected] met de naam van de sportstichting/vereniging en het aantal personen. Mocht u bestuurslid of vertrouwen(contact)persoon van een andere vrijwilligersorganisatie zijn dan bent u ook van harte welkom.
Hebt u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Pascal Jansen via [email protected] of bel 088 432 7351.

Week van de Pleegzorg
30 oktober t/m 6 november is landelijke de Week van de pleegzorg. Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal. Maar soms kunnen kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen vanwege uiteenlopende redenen. Er is een groot tekort aan pleegouders. Voor deze kinderen zoekt de gemeente Wijchen een plek in een pleeggezin. Ook voor bijvoorbeeld één dag in de week. Het liefst in hun eigen omgeving.
Informatieavond 19 november
Voor de inwoners van de gemeenten Druten en Wijchen organiseert zorgorganisatie Entrea een informatieavond op maandag 19 november in het Kasteel, Kasteellaan 9 in Wijchen. Wil u meer weten over pleegzorg (of over een pleegouder) kom dan naar de informatieavond. De avond start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Kijk voor het programma op www.wijchen.nl
Aanmelden en meer informatie
Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst op 19 november? Stuur een e-mail naar [email protected] om u aan te melden. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.wijchen.nl, www.pleegzorg.nl of kom naar de informatieavond. Het kan zomaar voor een kind uit uw buurt zijn.

Uitnodiging: Ontbijtbijeenkomst Dag van de Ondernemer
Ondernemers verdienen een dag waarop ze worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen. Daarom trakteren wij u graag op een ontbijtbijeenkomst. U bent op de Dag van de Ondernemer op vrijdag 15 november vanaf 7.45 uur tot 9.30 uur van harte welkom in de Raadzaal van het Kasteel, Kasteellaan 9 in Wijchen. Komt u ook? Meld u voor 5 november aan via [email protected]. Op www.wijchen.nl vindt u het programma.

Raadsvergadering op 29 oktober
De vergadering van de gemeenteraad op 31 oktober is verplaatst naar een andere dag en locatie. Vanwege verwachte belangstelling wordt deze vergadering nu gehouden op dinsdag 29 oktober in ’t Mozaïek in Wijchen.
Op de agenda staat onder andere het bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer. De vergadering begint om 20.00 uur, de agenda met bijlagen vindt u op www.wijchen.nl\vergaderingen.

Aanmelden papieren afvalwijzer 2020
We willen u zoveel mogelijk digitaal informeren over afval. Op www.dar.nl/afvalwijzer en in de Dar app vindt u uw ophaaldagen en informatie over afval. Daarom krijgt u niet meer standaard een papieren afvalwijzer. Wilt u in 2020 toch graag een papieren afvalwijzer krijgen? Stuur dan uiterlijk 30 oktober 2019 een e-mail naar [email protected] of bel 024 371 60 00. Als u geen papieren afvalwijzer meer wilt, hoeft u niets te doen.

Uitnodiging informatiebijeenkomst Meanderende Maas
Wilt u meer weten over de volgende stappen van het project Meanderde Maas? Kom dan naar een van onderstaande informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten geeft de projectorganisatie informatie over de maatregelen die in het voorstel staan voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. In de komende tijd bespreken de betrokken organisaties, zoals gemeenten, provincies en waterschappen de voorgestelde maatregelen. Tijdens de informatiebijeenkomsten kunt u uw mening geven.
Informatiebijeenkomsten

 • Woensdag 30 oktober: Gemeentehuis Oss, Raadhuislaan 2 in Oss. De presentatie start om 19:30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
 • Donderdag 31 oktober: Gemeenschapshuis Acropolis, Br. Everardusplein 1 in Megen. Start presentaties: 16:00 uur (inloop vanaf 15:30) en om 19:00 uur (inloop vanaf 18:30)
 • Maandag 4 november: Moeke Mooren , Blauwe Sluis 1B in Appeltern. Inloop tussen 14.00 – 18.00 uur.

Meanderende Maas
Het project Meanderende Maas gaat de ruim 26 km lange Maasdijk aan Brabantse zijde tussen Ravenstein en Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Dat is nodig om bewoners, bedrijven en infrastructuur te beschermen tegen overstromingen. Op www.meanderendemaas.nl leest u alles over het project. Inclusief een interactieve kaart (vanaf 24 oktober, 15.00 uur) waarin alle voorgestelde maatregelen met uitleg te bekijken zijn. Wilt u graag op de hoogte blijven? Op de website kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wilt blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

 Milieumelding

 • Europaplein 92, Wijchen (het starten van een New York Pizza).
 • Van Balverenlaan 3, Leur (het wijzigen van activiteiten).

Ontvangen gebruiksmelding

 • Loonse Waard 20, Niftrik (brandveilig gebruik en uitbreiding kantine met was- kleedgelegenheid).

Ontvangen sloopmeldingen

 • Neerveld 1, Hernen (het slopen van schuur 3 met asbesthoudend materiaal).

Mededeling voorgenomen kap

 • Tunnelpad tegenover nr. 7, Hernen; 4 berken.

Deze houtopstand is kapvergunningvrij.
Wilt u reageren op de voorgenomen kap, dan kunt u uw reactie binnen vier weken na datum van deze publicatie mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Hoppenhofstraat 2, Batenburg (bouw van multifunctionele accommodatie).
 • Houtzager kavelnr. 142, Wijchen (bouw van woning).
 • Neerveld 1, Hernen (bouw van opslagloods).
 • Tienakker 46, Wijchen (plaatsen van een airco unit en wijzigen van het balkon).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Campuslaan 6, Wijchen (het inpandig uitbreiden van bestaande spoelkeuken).
 • Europaplein 92, (het vestigen van een New York Pizza).
 • Nabij Stompendijk 9 (kad: Bergharen, sectie E, nr. 337), Bergharen (bouw van wiepenscherm, oever 10544).
 • Walstrostraat 5, Wijchen (uitbreiden van woning).

Nieuwe regeling

 • Drugsbeleid Wijchen
 • Verordening Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Wijchen
 • Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2019 gemeente Wijchen

Bekendmaking toepassing van artikel 13b Opiumwet
Op 1 oktober 2019 is de beleidsregel ‘Drugsbeleid gemeente Wijchen’ in werking getreden. Dit beleid heeft betrekking op het sluiten van woningen en lokalen in geval van drugsproductie en drugshandel. Daarin is vastgelegd dat lokalen en woningen waarop dit beleid wordt toegepast gepubliceerd zullen worden, zodat toekomstige huurders of eigenaren zich kunnen vergewissen of er een waarschuwing op een pand rust.
Voor het volgende adres is een waarschuwing uitgegaan op basis van artikel 13b Opiumwet:

 • Huissteden Wijchen, 8 oktober 2019.

De waarschuwing blijft vijf jaar in het gemeentelijk systeem staan en heeft invloed bij een eventuele volgende toepassing van de beleidsregel ‘Drugsbeleid gemeente Wijchen’.

 

Reacties