Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 45 – 6 november 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Regeling Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties, Nieuw ontmoetingscentrum voor senioren in Villa Sterrebosch  en aangevraagde/verleende vergunningen.

Nieuw ontmoetingscentrum voor senioren in Villa Sterrebosch
Dinsdag 29 oktober hebben wethouder Titus Burgers en Geert Sanders jr. de huurovereenkomst voor Villa Sterrebosch ondertekend.
De gemeente huurt de komende twee jaar de Villa op dinsdag, woensdag en donderdag. De Villa wordt op deze dagen in gebruik gegeven aan de Stichting Senioren Ontmoetings Centrum. Op deze dagen wordt de Villa een ontmoetingscentrum gerund door vrijwilligers.
Geen klassieke ouderensoos
In het ontmoetingscentrum gaan tal van activiteiten plaatsvinden onder het motto van ontmoeten, informeren, ontspannen en leren. Denk aan yogacursussen, iets met ICT, een bierproeverij of een lezing over kunst. Ook gewoon binnenlopen tussen 9.00 en 17.00 uur voor een kopje koffie of de krant lezen kan in de Villa aan de Kasteellaan 7.
Officiële opening 7 november
Donderdag 7 november is de officiële feestelijke opening van het ontmoetingscentrum. Tussen 13.30 en 16.00 uur is er open inloop waar kleinkunstenaar Jo Toonen voor vermaak gaat zorgen. U bent van harte welkom!

Regeling Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties
Vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen en kerken kunnen zich aanmelden voor de Regeling Gratis VOG. Met een Verklaring Omtrent Gedrag toont een vrijwilliger aan dat hij of zij in het verleden niets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Met het aanvragen van VOG’s laat u zien dat u werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Op de website www.gratisvog.nl vindt u meer informatie over de regeling. Bijvoorbeeld over de procedure en de voorwaarden om mee te doen. Ook kunt u via deze website uw organisatie aanmelden.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wilt blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Ontvangen gebruiksmelding

 • Europaplein 92, Wijchen (brandveilig gebruik van restaurant New York Pizza).

Besluit goedkeuring uitgangspuntendocument (reguliere procedure) ODRN

 • Kruisbergseweg 46, Wijchen (betreft een sprinklerinstallatie in een vuurwerkbewaarplaats en verkoopplaats van Pets Place Boerenbond Retrail B.V.).

 

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • ’t Slotje 58, Wijchen (plaatsen van dakkapel).
 • Cornelis Drebbelstraat 2, Wijchen (kappen van een boom).
 • Heumenseweg 298, Wijchen (tijdelijk gebruik van een bijgebouw als woning voor een periode van 8 mnd).
 • Leurseweg 10, Wijchen (restaureren van westgevel van een gemeentelijk monument (woonboerderij De Hagert).
 • Marktpromenade 30 PIN, Wijchen (vervangen van een geldautomaat en aanbrengen van handelsreclame).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Elsland 1801, Wijchen (bouw van garage).
 • Houtzager 70, Wijchen (uitbreiden van woning en bouwen van een berging met overkapping).
 • Kampbroek 5, Hernen (het aanleggen van een zonnepark).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Heumenseweg 83 A, Wijchen (het legaliseren van bijgebouwen, een mantelzorgwoning en hondentrimsalon).
 • Spoorstraat – Touwslagersbaan, Wijchen (het realiseren van 20 appartementen boven het winkelpand Hema).

Besluiten/verordening

 • Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Wijchen, team IBO
 • Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Wijchen, m.u.v. team IBO
 • Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2019-1 (carbiedschieten)

 

Reacties