150 woningen erbij in Huurlingsedam

Foto: Capri23auto via Pixabay 

De Wijchense wijk Huurlingsedam krijgt er minimaal 150 woningen bij. De helft hiervan wordt sociale huur en goedkope koop. Dit heeft het college afgelopen week besloten in vervolg op de regionale Woondeal. Deze deal werd begin dit jaar gesloten tussen regio, provincie en rijk om het forse woningtekort aan te pakken. Aan de ontwikkelaar van de Huurlingsedam is inmiddels gevraagd om te starten met de voorbereidingen.

Wethouder Geert Gerrits van Wonen: “Het aanpakken van de woningnood is een regionale opgave. Elke gemeente heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Met de bouw van 150 woningen in Huurlingsedam zet Wijchen een eerste stap. Maar er is meer nodig. Daarom werken we als gemeente ook aan andere plannen, zoals Wijchen-West. Want ook daar kunnen we versneld bouwen. Bovendien blijven we met regio en provincie in gesprek over de aanpak van deze megaklus.”

Bijzondere wijk

Huurlingsedam heeft een dorps karakter en diverse typen huizen met een grote verscheidenheid aan vormen en uitstraling. Zo bestaat de wijk voor de helft uit sociale huur- en koopwoningen tot 2 ton en verder uit vrije sector woningen. Voor de 150 extra woningen die er in fase 3 bijkomen, houden we dezelfde opzet aan als in de eerdere fases. Wel zetten we in deze fase meer in op kleinere woningen voor 1- en 2-persoons huishoudens, zoals starters en senioren.

Nieuwe kansen

Om het woningtekort weg te werken gaat Wijchen tot 2030 nog zo’n 1500 woningen  bouwen. Behalve in Huurlingsedam en Wijchen-West is de gemeente ook bezig met de voorbereidingen voor extra woningbouw in -onder andere- Kraanvogel, Tussen Kasteel en Wijchens Meer en Hart van Zuid. Bovendien komen er in de kleine kernen de komende jaren zeker 150 tot 200 nieuwe woningen bij. Vooral door kleinschalige initiatieven en cpo’s.

Wethouder Gerrits: “De aanpak van het woningtekort biedt nieuwe kansen voor onze gemeente. Uitdaging is om naast de versnelling vooral te blijven inzetten op een goed woon- en leefklimaat. Door mooie groene, gemêleerde wijken te realiseren. En door te blijven investeren in bestaande wijken. Alleen dan maak je echt stappen vooruit.”

Reacties