Na sloop meteen nieuwbouw op plaats oude gemeentekantoor Wijchen

Het college van Wijchen stelt de gemeenteraad voor om een voorbereidingskrediet van €100.000 beschikbaar te stellen voor de toekomstige invulling van de locatie van het oude gemeentekantoor. Ook vraagt het een werkkrediet van €100.000 euro voor onder andere het afsluiten van het afkoppelen van nuts-voorzieningen en leegstandsbeheer van het oude kantoorpand. Het college meldt verder dat een inrichting van een pauzelandschap op de locatie na de sloop van het kantoorpand niet meer nodig is. Sloop en nieuwbouw kunnen – dankzij de aantrekkende economie – naar verwachting gelijktijdig plaatsvinden.