Wijchen meer kwijt aan Dar, geen gevolgen burgers

Foto: Dar

Gemeente Wijchen is dit jaar ruim 200.000 euro meer kwijt aan afvalinzameling omdat de verwerkingskosten fors zijn gestegen. Voor de Wijchense burgers heeft dat geen gevolgen: dit jaar gelden dezelfde tarieven als vorig jaar.

Ieder jaar sluit de gemeente een nieuwe overeenkomst met afvalinzamelaar Dar. In deze zogenoemde DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) staan de diverse afspraken besproken met betrekking tot afval. Vergeleken met de overeenkomst met voorgaande jaren wijkt die van dit jaar iets af. Het totaalbedrag verbonden aan de afvalinzameling stijgt ten opzichte van 2020 met circa 203.000 euro naar 2.207.000 euro.

Inzamelkosten

Dat de gemeente meer kwijt is aan afvalinzameling komt onder andere omdat de inzamelkosten van restafval, plastic+ (de verzamelnaam voor plastic verpakkingen, blik en pakken) en papier zijn gestegen met 41.500 euro. Door de gestegen verwerkingskosten zijn de exploitatie- en verwerkingskosten van afval op de milieustraat gestegen met 75.000 euro.

Omdat de vergoedingen voor plastic en papier zijn gedaald, ontvangt de gemeente 71.000 euro minder aan inkomsten. Voorheen was de vergoeding gebaseerd op de aangeboden hoeveelheid; nu wordt het daadwerkelijke, goedgekeurde, ingezamelde plastic vergoed. “Met de financiële consequenties van de geplande invoering van luierinzameling is in deze overeenkomst nog geen rekening gehouden”, zegt wethouder Paul Loermans.

Goed scheiden

Voor een project over het verbeteren van de kwaliteit van afvalstoffen is een bedrag van 27.000 euro opgenomen. “Met gerichte communicatie en de inzet van afvalcoaches gaan we onze inwoners meer bewust maken van het belang van goed scheiden om afkeur van het aangeboden afval te voorkomen”, zegt Loermans. Voor de burgers heeft dit alles geen gevolgen zegt de wethouder. “In december hebben we de nieuwe tarieven vastgesteld en die zijn hetzelfde als het jaar ervoor.”

Kliko’s

In Wijchen wordt al jaren vooraf gescheiden; elk huishouden heeft een grijze (restafval), groen (gft-afval) en blauwe (papier) kliko. Op verzoek van de Wijchense gemeenteraad wordt samen met zeven andere gemeenten een onderzoek gehouden naar de mogelijkheden van achteraf scheiden. Dat zou betekenen dat plastic, blik en melkpakken weer bij het restafval (grijze kliko) gegooid mogen worden en dat het afval voor het bij de ARN in Weurt wordt verbrand, wordt uitgesplitst.

In de (Engelstalige) video hieronder worden 7 methoden getoond voor het scheiden van afval.

 

Reacties