Lokale Dorpspartijen: Geef ieder huis in Wijchen een gratis zonnepaneel

Voor ieder huis een gratis zonnepaneel  ad € 500,–. Lokale Dorpspartijen presenteert dit voorstel donderdagavond om 19.30 uur tijdens een informatiebijeenkomst in het Kasteel

De gemeente Wijchen heeft een Klimaatbeleidsplan 2013 – 2016 waarin zij streeft naar een (eigen) aandeel van 7 % duurzame energie in 2020. Zij staat tevens voor de opgave om het energieverbruik binnen de gemeente te verminderen en tevens de energievoorziening te verduurzamen.

Lokale Dorpspartijen heeft het plan om ieder huis in de gemeente Wijchen één zonnepaneel te schenken, inclusief plaatsing van het paneel. “Met zonnepanelen wekken de huishoudens zelf duurzame stroom op. Deze stroom kunnen ze direct gebruiken voor de elektrische apparaten thuis, m.n. van die apparaten die gedurende de dag aan staan. Heeft een huishouden minder stroom nodig dan het zonnepaneel opwekt, dan gaat die stroom automatisch het elektriciteitsnet in. Het plaatsen van zonnepanelen geeft ook een behoorlijke CO2-reductie (ca. 1.776.060 kg/jaar), aldus Leo Herms, woordvoerder namens Lokale Dorpspartijen.

Het voorstel gaat, volgens Leo, uit van enthousiasme bij inwoners. Als zij merken wat één zonnepaneel oplevert, dan is de verwachting dat inwoners zelf meer zonnepanelen aan gaan leggen, waardoor zij meer duurzame energie opwekken en waardoor de CO2-reductie nog lager kan worden.

Ook stelt Lokale Dorpspartijen dat als er meer zonnepanelen worden aangelegd dit meer energie in kWh zal opleveren dan het plaatsen van windmolens. De verwachting is ook dat inwoners windmolens als meer beeldvervuilend zullen zien dan zonnepanelen.

De investering per woning voor 1 zonnepaneel is € 500,-. Het aantal woningen in Wijchen is ongeveer 16.500. Daarvan zullen ongeveer 10.000 een zonnepaneel willen, dit betekent een totale investering van € 5.000.000. Dit zal middels een subsidie-aanvraag gefinancierd moeten worden. De opbrengsten zijn 3.861.000 KWh per jaar. Dit betekent een besparing van € 888.030,- per jaar. De terugverdientijd van de investering in het aanleggen van zonnepanelen is kleiner dan 10 jaar. De garantie op de zonnepaneleninstallatie is 20 jaar. De opbrengsten na 20 jaar zijn € 17.760.600 bij gelijkblijvende energiekosten.

Leo sluit af met “Wanneer het voorstel doorgaat zal het landelijk veel publiciteit voor Wijchen opleveren en navolging krijgen van andere gemeenten welke dan misschien weer mogelijkheden zal bieden om andere bronnen aan te boren. Als veel bewoners besluiten om meer zonnepanelen te plaatsen hebben we misschien minder of geen windmolens nodig.”

Reacties