Eigen laptop voor leerlingen Maaswaal College

Met ingang van het nieuwe schooljaar, 1 augustus 2015, gaan de leerlingen uit klas 1 en 2 van het Maaswaal College regelmatig gebruik maken van hun eigen laptop in de lessen. Op die manier streeft de school ernaar het onderwijs een extra dimensie te geven.

Het Maaswaal College zet ICT in als hulpmiddel om het onderwijs verder te verbeteren. Door gebruik te maken van laptops in de lessen kunnen docenten meer variatie in werkvormen aanbieden. Ook is het mogelijk om op die manier meer maatwerk voor leerlingen te bieden: extra uitdaging of ondersteuning, afhankelijk van de behoefte van de leerling. Daarnaast spelen de vaardigheden van de 21ste eeuw een steeds grotere rol. Het gebruik van laptops en leerlingen op een andere manier uitdagen, helpt hen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden: samenwerken, ICT-vaardigheden, creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Hierdoor zijn leerlingen nog beter voorbereid op de maatschappij van morgen.

De voorbereiding voor het gebruik van ICT in het onderwijs is in volle gang. Op beide locaties zijn in het schooljaar 2014-2015 pilotklassen ingericht. Een groep docenten ervaart en onderzoekt in deze pilotklassen hoe zij digitale middelen kunnen inzetten om het onderwijs een extra dimensie te geven. Zij delen deze ervaringen en onderzoeksresultaten met elkaar en met collega’s die geen onderdeel uitmaken van de pilotklassen. Daarnaast krijgen docenten scholing aangeboden om zich verder te bekwamen in het werken met digitaal lesmateriaal.

Na de eerste twee leerjaren volgen in de daaropvolgende jaren ook de hogere leerjaren van het Maaswaal College stapsgewijs met het gebruik van een eigen laptop in de lessen.

Tijdens de open lesavonden op woensdag 4 en donderdag 5 februari kunnen groep8-leerlingen ervaren hoe het is om gebruik te maken van digitaal lesmateriaal in de les. Inschrijven voor deze avonden kan tot 28 januari a.s. via de website van het Maaswaal College.

Reacties