CDA Wijchen wil verkeersafwikkeling Huurlingsedam nader bestuderen

Donderdag 13 juli staat het bestemmingsplan Huurlingsedam fase II geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad. Vanaf 19.30 uur vindt er in het Kasteel besluitvorming plaats over dit plan voor de bouw van 231 nieuwbouwwoningen. CDA Wijchen is verheugd dat het niet als hamerstuk maar als bespreekpunt op de agenda staat.

Het stuk stond oorspronkelijk niet ter bespreking op de agenda van de raadsvergadering. Uiteindelijk is het bestemmingsplan nu toch geagendeerd en wordt het besproken. Het CDA Wijchen vindt de bespreking van het bestemmingsplan recht doen aan de inspanningen die bewoners hebben geleverd om hun zienswijzen op het plan kenbaar te maken. Het slechts afdoen als hamerstuk vond het CDA Wijchen dan ook niet passend.

“Het CDA Wijchen is van mening dat de verkeersafwikkeling in het nieuwe deel van de wijk nog eens goed bekeken moet worden. Met name het behoud van het verkeersluwe karakter van de straat Huurlingsedam verdient nadere bestudering,” aldus het CDA. Dit gaat ook de insteek van de fractie zijn tijdens de raadsvergadering.

Voorafgaand aan de bouw van de nieuwe fase ontvangen potentiële kopers informatie over de waterhuishouding in de wijk. Het CDA Wijchen heeft geruime tijd aangedrongen op actievere informatievoorziening over de waterhuishouding vanuit de gemeente en de ontwikkelaar. Dit is nu vormgegeven in een duidelijke folder. Zodoende weten nieuwe bewoners vooraf hoe zij bijvoorbeeld het beste hun tuin ‘waterproof’ kunnen aanleggen. De fractie van het CDA Wijchen is blij dat haar signaal is opgepakt en dat nieuwe bewoners tijdig maatregelen kunnen treffen ter voorkoming van wateroverlast.

“Het CDA Wijchen is verheugd over de Huurlingsedam fase II en kijkt uit naar de oplevering van de eerste woningen,” aldus Björn Derksen, raadslid CDA Wijchen.

Reacties