Bespaar belasting in Box 3 door uw grondslag te verlagen, OOvB geeft advies

Foto: wijchen.nieuws.nl

Over het saldo van uw vermogen; zijnde uw bezittingen minus schulden, moet u belasting betalen. De peildatum voor het vaststellen van uw vermogen is 1 januari 2018. Door uw bezittingen nog voor 1 januari 2018 te verminderen bespaart u dus belasting. Eventueel kan er door een lagere box 3 grondslag recht op zorgtoeslag ontstaan.

Er zijn diverse mogelijkheden om uw bezittingen nog voor 1 januari 2018 te verminderen:

  •  Probeer uitgaven welke u van plan bent in 2018 te doen naar voren te halen en in ieder geval dit jaar te betalen of vooruit te betalen (aanschaf auto, vooruitbetaling verzekeringen)
  •  Betaal belastingaanslagen voor 1 januari 2018, belastingschulden kwalificeren namelijk niet als box 3 schulden
  •  Leen geld, wat op uw spaarrekening staat, uit aan uw BV, het uitgeleende geld verschuift van box 3 naar box 1. U bent dan geen belasting hierover meer verschuldigd in box 3 maar wel in box 1. De belasting die u over de ontvangen rente betaalt  kan echter nog steeds voordeliger zijn dan de belasting in box 3. LET OP: Het uitlenen moet onder zakelijke condities gebeuren en uw brengt uw privévermogen in de risicosfeer van uw onderneming.
  • Stort uw spaargeld als kapitaal in uw eigen BV, u betaalt hierover dan geen belasting meer in box 3. Eventueel kunt u hiermee leningen van de BV aflossen waardoor het rendement op uw geïnvesteerd kapitaal ook nog fors toeneemt. LET OP: U brengt uw vermogen in de risicosfeer van de onderneming.U kunt uw storting weer onbelast uit de BV halen maar bent dan wel notariskosten verschuldigd. Ook krijgt u met de uitkeringstoets te maken waardoor het niet altijd mogelijk is omhet kapitaal terug te betalen. Gezien bovenstaande alleen aan te raden indien u het geld langdurig kunt missen en het geld weinig risico loopt in uw onderneming.
  • Richt een SPAAR BV op, uw overtollige spaarmiddelen komen nu terecht op de spaarrekeningen van de nieuw opgerichte BV en verhuizen daardoor van box 3 naar box 2. Voordeel hiervan is dat het werkelijk rendement wordt belast met vennootschapsbelasting (huidig tarief 20%) en bij eventuele uitkering aan privé met 25 % aanmerkelijk belangheffing. De effectieve heffing is dus 40% van het werkelijk rendement terwijl deze heffing in box 3 bij laagrentende spaarrekeningen tot een paar 100% kan oplopen. Nadeel is dat er eenmalig oprichtingskosten zijn verschuldigd en jaarlijks accountantskosten. Berekeningen wijzen uit dat vanaf spaartegoeden van € 300.000 het voordelig is om een SPAAR BV op te richten.
  • Schenkingen aan kinderen: hebt u plannen om uw kinderen te schenken doe dit dan voor 1 januari. Het vermindert uw box 3 grondslag en u benut dit jaar nog de schenkingsvrijstellingen.
  • Los uw kleine hypotheek af als de rente die u betaalt toch geen aftrek oplevert. Uw spaargeld in box 3 verminderd hiermee en uw rendement wordt hoger. LET OP: het kabinet heeft voorgesteld om de wet Hillen geleidelijk aan te gaan afbouwen waardoor u op termijn weer belasting bent verschuldigd over het huurwaardeforfait van de woning.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog advies wensen dan staan de adviseurs van OOvB graag klaar voor u!

Reacties

article
75059
Over het saldo van uw vermogen; zijnde uw bezittingen minus schulden, moet u belasting betalen.
https://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20171225/bespaar-belasting-box-3-grondslag-verlagen-oovb-geeft-advies/
2017-12-25T11:01:20+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/379/2015/01/Pand-OOvB-Wijchen-tbv-nieuwsitem.jpg
OOvB, OOvB Wijchen, wijchen
Nieuws, Zakennieuws