Hormes Wijchen trouwe supporter diabetesonderzoek van prof. dr. Bart Roep

Foto:

In Nederland is diabetes type 1 bij 100.000 mensen vastgesteld. Deze ziekte kan leiden tot hartaandoeningen, blindheid en schade aan hersenen, nieren en zenuwstelsel. De onderzoeksgroep van prof. dr. Bart Roep en de onderzoeksgroep van prof. dr. Eelco de Koning van het LUMC werken allebei aan één helft van de oplossing en werken nauw samen op dit gebied. Hormes steunt via de Bontius Stichting al jaren het onderzoek van prof. dr. Roep. In het jaarverslag 2017 van de stichting werden zij deze keer eervol vermeld.

Waarom steunt Hormes het onderzoek van prof. dr. Roep eigenlijk?
“In de crisisjaren is het idee binnen onze onderneming ontstaan om een goed doel of meerdere doelen te steunen. Wij zijn sociaal betrokken en willen graag ook iets doen voor een ander. In dezelfde tijd werd een jong familielid van de directie van Hormes geconfronteerd met Diabetes type 1. In de zoektocht naar informatie over genezing werd helaas de conclusie getrokken dat Diabetes type 1 op dit moment niet te genezen is. De zoektocht ging verder naar wie dan een grote kans zou hebben de puzzel van Diabetes type 1 op te lossen. Hierbij kwamen wij uit bij het onderzoek van prof. dr. Bart Roep van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Door het contact met de Bontius Stichting kunnen wij direct aan het onderzoek van prof. dr. Bart Roep doneren ‘zonder dat er iets aan de strijkstok blijft hangen’. Hiermee zijn onze doelen versmolten tot een gezamenlijke missie. Het oplossen van de Diabetes type 1 puzzel en genezing bieden aan al die patiënten nu en in de toekomst,” licht de woordvoerder van Hormes toe.
“Sinds 2012 doneren wij een vast percentage van de winst aan dit onderzoek. Dit zorgt dan ook voor continuïteit van de donaties. De contacten met de Bontius Stichting en ook met prof. dr. Bart Roep mogen worden omschreven als zeer warm. Wij hebben gezien dat ook met kleinere bedragen hele grote stappen kunnen worden gezet, dit in tegenstelling tot de gedachte waarin miljoenen worden genoemd om iets te bereiken. Wij blijven de missie van prof. dr. Bart Roep steunen en wenst hem hierbij heel veel succes.”

Succesvol onderzoek
Het onderzoeksteam van prof. dr. Bart Roep heeft zich al ruim 25 jaar gewijd aan het leren begrijpen waarom sommige mensen type 1 diabetes ontwikkelen en anderen niet. Met die kennis willen zij de huidige behandeling van deze ziekte verrijken met interventietherapie. Deze therapie pakt de oorzaak van de ziekte aan en voorkomt of verkleint bovendien de ontwikkeling van complicaties. Deze speurtocht heeft al veel doorbraken opgeleverd.

Interventietherapie
Wat gebeurt er dan precies met deze therapie? Het onderzoeksteam neemt afweercellen uit het bloed, behandelt deze met vitamine D3 en zet ze terug in het lichaam. Naar verwachting corrigeren deze ‘heropgevoede’ cellen het afweersysteem, zodat het voortaan de insuline producerende cellen met rust laat. De insulineproductie kan dan weer op gang komen. Het vaccin werd getest bij negen volwassenen met diabetes type 1. De eerste fase van het onderzoek duurt anderhalf jaar, om de haalbaarheid en veiligheid van de therapie te testen. Blijkt het een veilige en haalbare strategie, dan volgt daarna (in 2018) in principe een zogenaamde fase-2 studie, waaraan meer patiënten mogen deelnemen en waarbij ook het effect op de ziekte kan worden gemeten. Daarnaast willen zij ook achterhalen waarom het afweersysteem zich vergist en de insuline producerende cellen aanvalt. Lees hiervoor verder in het jaarverslag.

Reacties