Wijchen heeft voor 2019 een sluitende begroting, het wil ambities realiseren

Foto:

Samen ambities realiseren en iedereen doet mee. Dat is de hoofdboodschap van het college van Wijchen in de Begroting 2019-2022. Het is de eerste begroting van het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 aantrad. Het college stelt met tevredenheid vast dat zowel de begroting 2019 als het meerjarenperspectief tot 2022 structureel sluitend is.

Uitgangspunt bij de begroting is dat het college de ambities van het coalitieakkoord “Iedereen doet mee” zoveel mogelijk vertaald heeft in de begroting. Daarbij zijn de lasten voor de inwoners opnieuw relatief laag gebleven.

De begroting 2019-2022 laat ruimte zien voor nieuw beleid. In 2019 is die ruimte nog beperkt maar in de jaren daarna verwacht het college door een hogere uitkering uit het Gemeentefonds dat er meer mogelijkheden komen voor het realiseren van ambities. Een voorbeeld van nieuw beleid is het geven van meer invulling aan het duurzaamheidsvraagstuk. Ook stelt het college voor meer te investeren op het thema veiligheid. Zo wordt voorgesteld het aantal boa’s (toezichthouders) uit te breiden.

Het college benoemt in de begroting een aantal ambitieuze projecten dat in voorbereiding is. Projecten die hun concretere financiële vertaalslag krijgen op een later moment in deze collegeperiode. Genoemd worden projecten Tussen Kasteel en Wijchens Meer en Hart van Zuid.

Het college constateert dat er punten van aandacht zijn. De decentralisaties op de gebieden Wmo en Jeugdzorg blijven een punt van zorg. Het college wil samen met Rondom Wijchen ervoor zorgen dat de gemeente binnen de beschikbare gelden van het Rijk uitkomt. Verder stelt het college dat de incidentele inkomsten uit de verkoop van bouwgrond verder opdrogen (o.a. bedrijventerrein Bijsterhuizen). Reden voor het college om de komende jaren extra alert te zijn op de algemene reserve.

Reacties

article
83552
Wijchen heeft voor 2019 een sluitende begroting
Samen ambities realiseren en iedereen doet mee. Dat is de hoofdboodschap van het college van
https://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20181009/wijchen-2019-sluitende-begroting-wil-ambities-realiseren/
2018-10-09T14:52:19+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/379/2018/10/09145200/Geld-091018.jpg
wijchen
Nieuws