Bijzonder optreden voor bewoners “de Meerenburgh”

Foto: De Meerenburgh

Bewoners van woonzorgvoorziening de Meerenburgh in Leur kunnen binnenkort genieten van een zeer persoonlijk concert. Op 22 juni is er een optreden van een professionele zanger/zangeres van Stichting Diva Dichtbij. Deze stichting verzorgt intieme muzikale ontmoetingen, speciaal voor langdurig zieken.

Via het optreden wil woonzorgvoorziening de Meerenburgh de bewoners, familieleden en medewerkers momenten van verlichting en geluk bieden. Dat is ook waar Stichting Diva Dichtbij voor staat. De Diva’s en Divo’s geven bewoners van verpleeghuizen oprechte aandacht. Ze zingen niet vanaf een podium, maar letterlijk en figuurlijk ‘dichtbij’. Dat doen ze in de huiskamer van het verpleeghuis of aan het bed.

De sfeer van een optreden van Diva Dichtbij is feestelijk. Tegelijkertijd wordt er bij veel mensen een gevoelige snaar geraakt. De Diva’s en Divo’s geven alle ruimte aan herinneringen die terugkomen. Aan pijn, aan vreugde en verdriet. Vaak kruipen mensen met dementie uit hun schulp en reageren ze verrassend op de zangstem. Ze kunnen weer even ervaren dat ze meer zijn dan hun ziekte.

Het repertoire van Diva Dichtbij varieert van prachtige klassieke liederen, aria’s, musicalmelodieën tot Nederlandstalige luisternummers. Stichting Diva Dichtbij verzorgt jaarlijks ongeveer 750 optredens, door heel Nederland. Daarmee bereikt de organisatie zo’n 22.000 mensen die afhankelijk zijn van langdurige intensieve zorg.

De Meerenburgh is een particuliere woonzorgvoorziening gevestigd in de Heerlijkheid Leur, gemeente Wijchen. Sinds augustus 2009 bieden wij wonen, zorg en dienstverlening voor ouderen met een zorgbehoefte en die niet langer zelfstandig kunnen wonen. In deze grote woonboerderij hebben wij 8 zorgstudio’s gerealiseerd.
De Meerenburgh is een particulier initiatief dat liefdevolle persoonlijke zorg biedt in combinatie met wonen. Kleinschaligheid, huiselijkheid, een vast team van professionele medewerkers, persoonlijke aandacht, behoud van eigen identiteit, gerichte dagbesteding, fijne en comfortabele leefruimte in combinatie met de prachtige landelijke en idyllische omgeving, zijn de toegevoegde waarden die het verschil uitmaken met de reguliere verpleeg- of verzorgingshuizen.
Zij bieden ook dagverzorging!

Reacties