Ernstige geldproblemen voor 4.500 huishoudens in Druten en Wijchen

Foto:

In Wijchen en Druten zouden we meer moeten doen aan het voorkomen van schulden. Dat was één van de conclusies op de dialoogavond “Schulden, de schaamte voorbij” op woensdag 2 oktober in het Wijchense kasteel. Hier gingen ruim vijftig raadsleden en vertegenwoordigers van cliëntenraden van beide gemeenten met elkaar in gesprek over de schuldenproblematiek.

Naar schatting 4.500 huishoudens in de twee gemeenten hebben ernstige geldproblemen. Daartoe behoren zo’n 10.000 kinderen jonger dan 15 jaar. Veel van deze huishoudens zijn verstoken van hulp. Bovendien wordt nog niet overal even goed opgemerkt of schuldhulp een oplossing is. En in de gemeenteraden is ruimte gekomen om van gedachten te wisselen over schulden en hulpverlening. “Gemeenten hebben de taak om goed te kijken naar het schuldenprobleem en daarop in te spelen,” vindt de Wijchense wethouder Nick Derks. “In de nabije toekomst zullen we meer verantwoordelijkheid krijgen op dat gebied.”

Samen met zijn Drutense collega Sjef van Elk trapte Derks de avond af en namen zij volop deel aan de daaropvolgende dialoog. Volgens HAN-lector Lisbeth Verharen moet ervaringsdeskundigheid een belangrijke plaats hebben in het beleid. Daar waren veel deelnemers het mee eens. Zij vonden dat beide gemeenten goed op weg zijn met hun acties. Voorheen lag de nadruk op schuldhulpverlening en bewindvoering. Nu richten zij hun pijlen meer op het voorkómen van schulden. Bijvoorbeeld door het bijtijds opmerken van mogelijke geldproblemen. Maar vooral ook door het voor iedereen makkelijker te maken om hulp te vragen. Bijvoorbeeld door WhatsApp en filmpjes.

Een voorbeeld daarvan is de minidocumentaire “Schulden, de schaamte voorbij” die tijdens de avond in première ging. Hierin deelt schuldoverwinnaar Mirjam haar problemen en emoties tijdens de zware jaren van haar schuld. Ook mensen die in deze periode bij haar betrokken waren (schuldhulpverlener, bewindvoerder en fysiotherapeut) geven hun kant van het verhaal. De documentaire raakte de deelnemers. Van Elk doet een oproep: “Wij weten dat het lastig is om hulp te vragen en zien dit zeker niet als teken van zwakte. Heb je schulden, zet dat net als Mirjam je angst en schaamte opzij en neem contact met ons op. Dan komt er ook voor jou weer zicht op een toekomst, zonder schulden”.