Groen licht voor Zonnepark Bankhoef

Foto: Sebastian Ganso via Pixabay

Het college van burgemeester en wethouders heeft groen licht gegeven aan initiatiefnemers Pure Energie en Energiecoöperatie Leur e.o. (ECL) voor Zonnepark Bankhoef. Zij mogen een omgevingsvergunning aanvragen. Het initiatief is geselecteerd uit 18 ingediende plannen. Het gaat om een zonnepark van 20 hectare.

De gemeenteraad van Wijchen heeft in 2018 het plan ‘Samen naar een duurzaam Wijchen, energieplan op hoofdlijnen’ vastgesteld. Hierin is de ambitie opgenomen om in totaal 30 hectare aan zonneparken te realiseren, uiterlijk in 2023. Zonnepark Kampbroek Hernen was het eerste initiatief waaraan de gemeente haar medewerking heeft verleend. Nu komt daar Zonnepark Bankhoef bij.

Milieu

Belangrijk bij de beoordeling van de 18 ingediende plannen was hoe de omgeving wordt betrokken en hoe het zonnepark wordt ingepast in het landschap. Maar ook van belang is de minimale belasting voor het milieu bij de aanleg van het zonnepark. In de beoordeling woog draagvlak en participatie het zwaarst mee.

Wethouder Titus Burgers

Natuur

Zonnepark Bankhoef is een initiatief van Pure Energie en ECL die samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Door deze samenwerking wordt de kans groter dat het zonnepark voor 50 procent in lokaal eigendom komt. ‘Dit initiatief is een prachtig voorbeeld van een professionele aanpak die goed rekening houdt met de omgeving van het zonnepark en de natuur. Het wordt nog mooier als een groot deel van het zonnepark echt in eigendom komt van Wijchenaren’, aldus Titus Burgers, wethouder Duurzaamheid.

Ecologische verbeteringen

Het zonnepark komt parallel aan de snelweg A50 nabij Leur. In eerste opzet ging het volgens de initiatiefnemers om 25 hectare waarvan de beschikbare oppervlakte minimaal 25 procent niet bebouwd wordt met zonnepanelen, maar gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische verbeteringen. Bij die cijfers resulteert dat in een zonnepark van netto 18,75 hectare. Een dergelijk zonnepark wekt circa 18 miljoen kWh per jaar op. Daarmee kan Zonnepark Bankhoef volgens de initiatiefnemers circa 10 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente Wijchen opwekken.

Reacties