Drukte bij halen van de griepprik

Een lange rij wachtenden voor de griepprik in Wijchen-Zuid
Foto: CIZO Communicatie

Diverse huisartsenpraktijken zijn begonnen met het geven van de griepprik. De griepprik verkleint de kans op griep en is bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder en mensen of kinderen met bepaalde medische aandoeningen. Zij ontvangen een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik bij de huisarts. Een griepprik is niet verplicht.

Bij de huisartsenpraktijk in Wijchen-Zuid krijgen jaarlijks circa 1400 mensen een uitnodiging, van wie er circa 800 gebruik van maken. De verwachting is dat dit aantal dit jaar hoger ligt in verband met de uitbraak van het coronavirus. De eerste griepprikronde van deze huisartsen op dinsdag 6 oktober werd in verband met de coronamaatregelen en de verwachte aanloop gehouden in Wijkcentrum Wijchen Zuid. Al voor aanvang stond er een lange rij buiten het wijkcentrum te wachten.

Afweerstoffen

Het griepvirus veroorzaakt griep. Door de griepprik reageert het lichaam met afweerstoffen maken tegen het griepvirus. Daardoor wordt de kans op griep kleiner. Het kan zijn dat men toch griep krijgt, maar de prik zorgt ervoor dat men minder ernstig ziek wordt. De ziekte verloopt milder, de kans op complicaties, zoals een longontsteking of hartproblemen, is kleiner, en de kans is kleiner dat de aandoening die men al heeft erger wordt door de griep. Het duurt ongeveer 2 weken voordat de griepprik voldoende beschermt tegen griep.

Griepsterfte

Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep. Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter gaan er in Nederland 250 tot 2.000 personen direct aan de griep of aan de gevolgen ervan dood.

De rij stond zelfs tot langs de Zuiderdreef. Foto: CIZO Communicatie

Slachtoffers vallen vooral in de risicogroepen zoals ouderen (circa 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) of personen met een chronische aandoening. In de periode van 2008 tot en met 2018 is er een geleidelijke toename zichtbaar in het jaarlijkse aantal doden tijdens de griepperiode.

2018

In het eerste kwartaal van 2018 was de griepsterfte in Nederland uitzonderlijk hoog. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu schatte het aantal extra sterfgevallen op 9.444, het hoogste aantal ooit. Wereldwijd sterven er jaarlijks 290.000 tot 650.000 mensen door griep.

Reacties