‘Lasten voor de inwoners veranderen nauwelijks’

Foto: Steve Buissinne via Pixabay

De gemeente Wijchen is en blijft de komende jaren financieel gezond, volgens het college van burgemeester en wethouders. Er blijft ook voldoende ruimte om te investeren in goede voorzieningen tegen relatief lage lasten. Dat blijkt uit de Begroting 2021-2024 die het college afgelopen dinsdag (6 oktober) vaststelde. Op 12 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

Wethouder financiën Geert Gerrits: ‘Ons huishoudboekje is op orde. De meerjarenbegroting is sluitend en de lasten voor de inwoners veranderen nauwelijks. Wijchen is financieel gezond en blijft ook de komende jaren een van de goedkopere gemeenten in de regio. Belangrijk is dat we met deze begroting ruimte houden om te investeren in de samenleving. Denk aan woningbouw, onderwijs, ontwikkeling van Hart van Zuid en het bedrijventerrein. Natuurlijk blijven we wel alert op de financiële uitdagingen die we nog steeds hebben.’

Wethouder Geert Gerrits. Foto: Gemeente Wijchen

Jeugdzorg

Afgelopen voorjaar werd duidelijk dat bijsturen noodzakelijk is. Gerrits: ‘Natuurlijk wil het college blijven investeren in de samenleving. Maar we mogen niet in de rode cijfers komen. We ontvangen nog steeds te weinig geld van het Rijk om taken zoals de jeugdzorg uit te voeren. Ook de coronacrisis en toenemende kosten voor de bijstand baren ons zorgen. Als klap op de vuurpijl komt het kabinet in december met een nieuw verdeelsysteem dat nadelig uitpakt voor kleinere gemeenten. Daarom moeten we nu bijsturen in de Begroting 2021-2024.’

Minimabeleid

De economische situatie van gemeenten staat op dit moment flink onder druk zegt wethouder Gerrits: ‘In deze begroting voorkomen we pijnlijke keuzes door in plaats van te sparen voortaan geld te lenen voor vervanging van wegen en openbare verlichting. Er ontstaat dan meer ruimte in de begroting. Snijden in voorzieningen zoals het zwembad of in het minimabeleid hoeft daardoor niet. Sparen is natuurlijk best degelijk, maar je moet ook realistisch zijn en kijken naar de huidige situatie. We kunnen ons dit niet meer veroorloven.’

Overigens heeft het lenen volgens Gerrits geen gevolgen voor de kwaliteit van de buitenruimte.

Reacties