‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ kost 2,8 miljoen euro

Beeldimpressie van Tussen Kasteel en Wijchens Meer
Foto: Team Ter Steege

De gemeenteraad heeft gisteravond (29 oktober) de grondexploitatie voor de gebiedsontwikkeling ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ vastgesteld. Het gaat de gemeente uiteindelijk 2,8 miljoen euro kosten. Daarmee past de ontwikkeling ruim binnen de financiële kaders die de raad in augustus 2018 meegaf.

Om dit gebied gaat het bij Tussen Kasteel en Wijchens Meer. 1. Voorterrein van het Kasteel 2. Europaplein nabij de winkels 3. Parkeerterrein Europaplein 4. Woningencomplex Emilia Staete 5. Parochietuin 6. Noordoevers van het Wijchens Meer. Tekening: Gemeente Wijchen

De grondexploitatie is de optelsom van alle geraamde kosten en opbrengsten van de gebiedsontwikkeling. De opbrengsten komen voort uit de verkoop van grond. Ontwikkelaar Team Ter Steege realiseert hierop de komende jaren zijn plannen: locaties als het voormalige gemeentekantoor, een deel van het Europaplein en het voormalige Bolsterterrein. Ter Steege zorgt ook voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage.

Parkeergarage

Naast opbrengsten uit grondverkoop zijn er ook kosten voor de gemeente. Deze kosten zitten in de voorbereidingen van het project, zoals archeologisch onderzoek en plankosten. Maar ook het vernieuwen van de openbare ruimte.

Per saldo krijgt de gemeente Wijchen een geheel nieuw ingericht gebied met een fraaie openbare ruimte tussen het Kasteel en het Wijchens Meer. Er worden onder andere ongeveer 160 energieneutrale woningen, een hotel, grand café en een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd.

Overeenkomst

De afgelopen maanden maakten de gemeente en Team Ter Steege nadere afspraken over onder andere de samenwerking met de omgeving, de planning en fasering, de uitwerkingsplannen en de omgevingsvergunning. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Binnenkort zetten beide partijen daar hun handtekening onder.

Beeldimpressie van Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Foto: Team Ter Steege

Project

Meer informatie over het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer is te vinden op de site van de gemeente Wijchen en op Facebook.

Reacties