Geen algeheel verbod op carbidschieten in Wijchen

Foto: Koen Roumen on Fotor.com

Liefhebbers mogen eind dit jaar in Wijchen carbidschieten. De gemeente gaat niet over tot een algeheel verbod; wel dient iedereen zich te houden aan de regels die staan in de APV, de algemene plaatselijke verordening.

Er komt naast het landelijk vuurwerkverbod dit jaar geen landelijk verbod op carbidschieten tijdens de jaarwisseling. In gebieden waar deze traditie al jaren bestaat, mag het afsteken gewoon doorgaan, zo vertelde voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad eerder deze week.

De vrees bestaat dat diegenen die normaal met vuurwerk aan de slag gaan tijdens oud en nieuw, zich nu gaan bezighouden met carbidschieten, dat niet onder vuurwerk valt. Sinds het vuurwerkverbod is ingegaan lijkt de interesse voor het carbidschieten ook te zijn toegenomen. Enkele gemeenten zijn van plan deze traditie dit jaar te verbieden, zoals Lisse, Hillegom en Noordwijk en acht gemeenten in Hart van Brabant. Voor eind december worden de diverse gemeenteraden gevraagd de algemene plaatselijke verordening daarop aan te passen.

Woonwijken

Wijchen gaat niet zo ver zegt burgemeester Marijke van Beek. “Men moet zich wel houden aan de regels zoals die in de algemene plaatselijke verordening staat. Daarin staat wat je mag afschieten en ook wanneer. Dat is bijvoorbeeld niet in woonwijken en alleen op 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur.”

In de APV van Wijchen staat onder meer ook dat het schieten moet gebeuren onder het toezicht van een meerderjarig persoon en dat alleen met een bal geschoten mag worden en niet met een deksel van de melkbus. De afstand tot gebouwen moet ten minste75 meter zijn.

Everardusplein

Tot eind 2019 was carbidschieten in Wijchen niet verboden. Allen voor overtreding van de overlastregels kon de politie optreden. Om duidelijkheid te scheppen besloot Hans Verheijen, de voorganger van Marijke van Beek, de handhavers een duidelijke richtlijn mee te geven om op te treden en het carbidschieten te verbieden. Met uitzondering van oudjaarsdag.

Aanleiding was onder meer dat in 2018 op het Everardusplein, midden in een woonwijk, door jongeren werd geschoten. Hierop kaartte de raadsfractie van Kernachtig Wijchen de zaak aan. Tijdens oudjaar 2018 werd ook het speelgazon naast OZO gebruikt. Niet alleen was er veel geluidsoverlast, maar werden er naast het wijkcentrum aan de Urnenveldweg vernielingen gepleegd aan straatmeubilair en het speelveld. Ook werden behalve melkbussen zelfgemaakte kanonnen gebruikt.

 

 

 

 

Reacties