Geen fusie, wel werkorganisatie Wijchen-Druten

Foto: Gemeente Wijchen

De fusie tussen Wijchen en Druten gaat definitief niet door. De gemeenteraden van beide gemeenten hebben deze besloten om niet per 1 januari 2023 met elkaar te fuseren. In beide gemeenten werd wel het belang van het voortbestaan van de werkorganisatie Druten Wijchen uitgesproken.

In Wijchen wilden D66 en Sociaal Wijchen de mogelijkheden voor een fusie op korte termijn nog verder onderzoeken, maar vonden hiervoor geen meerderheid. Het merendeel van de fracties vond het wel belangrijk om de uitkomsten van het draagvlakonderzoek mee te nemen in een toekomstvisie. De raad riep het college van burgemeester en wethouders op om een strategische visie te ontwikkelen op een toekomstbestendige gemeente.

Evaluatie

De raad had veel opmerkingen over het proces van de weg naar een mogelijke fusie en heeft het college gevraagd om een uitgebreide evaluatie. Het merendeel van de raadsleden vond dat er meer duidelijkheid moet komen over de ontwikkeling van de werkorganisatie. Het college kreeg dan ook de opdracht om een actieplan voor medewerkers op te stellen.

Druten

Ook de Drutense gemeenteraad was unaniem over de wens om vooruit te kijken. De fracties van het CDA en Sociaal Maas en Waal wilden wel doorgaan met de fusie. Voor de Drutense raad is een grote kernengemeente in het land van Maas en Waal een goede optie. De raad had complimenten voor de werkorganisatie en liet weten groot belang te hechten aan het voortbestaan ervan.

Zie ook:
Veel vragen over voorgenomen  fusie

Fusie Wijchen-Druten gaat niet door

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen